Informacije za potrošače tijekom pandemije COVID-19

Objavljeno: 20.4.2020. Ažurirano: 20.10.2020.
Pandemija COVID-19 svjetska je kriza za javnozdravstvene sustave, a mjere uvedene u svrhu sprječavanja širenja virusa bez presedana su u suvremenoj povijesti i imaju značajne ekonomske posljedice za potrošače, gospodarstvo i ekonomiju.

Ograničenje slobode kretanja, održavanje odgovarajućega fizičkog razmaka među ljudima i djelomični zastoj ekonomije smatraju se jedinim sigurnim načinom borbe protiv virusa za koji (još) ne postoji lijek. Stoga Hrvatska narodna banka poziva građane na odgovorno ponašanje i poštivanje preventivnih mjera zaštite od koronavirusa. Kako bi se smanjio broj osoba u zatvorenom prostoru, savjetujemo građanima da se koriste u što većoj mjeri uslugama digitalnog bankarstva (mobilno i internetsko bankarstvo) i mrežom bankomata koji su im na raspolaganju.

HNB DAO PREPORUKE BANKAMA O KORIŠTENJU BANKOMATA I POSLOVNICA

Sve banke u Republici Hrvatskoj odazvale su se preporuci Hrvatske narodne banke te su privremeno ukinule naknadu svojim klijentima fizičkim osobama za transakcije podizanja gotovine debitnim karticama na bankomatima izvan vlastite bankomatske mreže. Banke su, u međuvremenu, ukinule navedenu pogodnost i uvele ponovnu naplatu naknade za podizanje gotovine na bankomatima izvan vlastite mreže.

Preporukom HNB-a željelo se pridonijeti smanjenju rizika od zaraze jer se u tom slučaju smanjuje potreba za kretanjem građana. Također, na temelju preporuke HNB-a sve su banke počele omogućavati klijentima koji imaju zaštićene račune pristup debitnim karticama. Na taj način korisnici zaštićenih računa mogu doći do svog novca putem bankomata, a ne kao do sada isključivo odlaskom u poslovnicu svoje banke. Također, upotrebom debitnih kartica putem mreže bankomata i ovoj financijski ranjivoj skupini građana omogućen je pristup informacijama o stanju na računu.

Uz puno razumijevanje otežane prilagodbe na novonastale okolnosti, poželjno je da i starije osobe koje se ne služe debitnim karticama po računu u komunikaciji sa svojom kreditnom institucijom razmotre mogućnost ovakvog načina poslovanja.

S obzirom na starije sugrađane koji se uistinu ne mogu služiti bankomatima i debitnim karticama, HNB je uputio kreditnim institucijama zahtjev da razmotre mogućnost pristupa poslovnicama s minimalnim rizikom zdravstvene ugroze jer su oni osobito ranjiva skupina, zbog čega im je od nadležnih tijela strogo preporučeno maksimalno ograničenje kretanja kako bi se njihova izloženost zarazi od virusa COVID-19 svela na najmanju moguću mjeru.

Dodatno, HNB je zatražio analitičan i odgovoran pristup u slučaju promišljanja o reduciranju broja poslovnica, pri čemu je nužno voditi računa o zdravlju i sigurnosti zaposlenika kreditne institucije, ali i osiguravanju mogućnosti korištenja osnovnih bankovnih usluga u poslovnicama.

POVEĆAN MAKSIMALAN IZNOS BESKONTAKTNOG PLAĆANJA BEZ UPOTREBE PINA

S ciljem smanjenja mogućnosti zaraze koronavirusom HNB je uputio i preporuku o povećanju maksimalnog iznosa beskontaktne platne transakcije bez upotrebe PIN-a sa 100 na 250 kuna. Sve su se banke i kartične kuće pozitivno odazvale na preporuku i, unatoč prvotno postavljenom konačnom roku primjene od 21. travnja 2020., velika većina banaka / kartičnih kuća preporuku je ispunila već 6. travnja 2020. Iznimku čini manji broj izdavatelja platnih kartica koji zbog tehničkih značajki samih kartica ne mogu provesti navedenu promjenu bez zamjene tih kartica.

ODGODA OTPLATE KREDITA (MORATORIJ)

Iako je neizvjesno koliko će se dugo primjenjivati nužne epidemiološke mjere za smanjenje rizika od zaraze koronavirusom, posve je jasno da će ekonomske i financijske posljedice u sustavu biti prisutne znatno duže, i nakon što završi zdravstveni aspekt ove ugroze.

Stoga je, uz brojne monetarne i supervizorske mjere, HNB prilagodio regulatorni okvir i dao mogućnost kreditnim institucijama da s potrošačima koji su zbog pandemije koronavirusa ostali bez posla ili su im smanjena primanja, ugovore nove uvjete otplate postojećih kreditnih obveza, a da ih pritom i dalje mogu smatrati urednim klijentima. Na temelju upute HNB-a većina banaka donijela je brojne različite mjere za olakšavanje otplate postojećih obveza, među kojima su i mjere odgode prisilne naplate potraživanja, moratorij i/ili reprogram kredita za građane te zadržavanje iste visine iznosa prešutnih i dopuštenih prekoračenja po tekućim računima, ovisno o konkretnim mogućnostima.

Međutim, Hrvatska narodna banka ne propisuje postupak odobravanja moratorija te je na svakoj kreditnoj instituciji da uspostavi taj postupak te definira potrebnu dokumentaciju i način podnošenja zahtjeva. Radi pribavljanja svih informacija o uvjetima moratorija, kao i uvjetima i načinu provedbe prisilne naplate potraživanja za vrijeme pandemije izazvane koronavirusom, potrošači se trebaju obratiti direktno svojoj kreditnoj instituciji kako bi u međusobnoj komunikaciji definirali sve mogućnosti koje im stoje na raspolaganju u svrhu olakšavanja trenutačne situacije.

Iako su kreditne institucije slobodne definirati uvjete i rokove odgode koje će odobravati klijentima, važno je da se poštuju pozitivni propisi Republike Hrvatske, pri čemu je važno poštivati i postojeću razinu zaštite potrošača. Dakle, potrošači imaju pravo na pravodobne informacije i jasnu komunikaciju sa svojom kreditnom institucijom.

Isto tako, potrebno je voditi računa da se, neovisno o kanalu komunikacije, klijentu dostave sve potrebne informacije o uvjetima ponude kao da se ugovara u redovnim uvjetima.

Budući da kreditne institucije mogu poduzimati i dodatne financijske mjere za olakšavanje trenutačne situacije građanima, poželjno je da potrošač na temelju dobivene ponude zatraži konkretan izračun eventualnih troškova koje preuzima u budućnosti i zatim donese informiranu odluku o tome isplati li se prihvatiti ponuđene mjere vezane uz odgodu postojećih obveza. Moguće je da nakon uvida u konkretan izračun banke potrošač spozna da ipak postoji mogućnost da svoja dugovanja vraća u skladu s prije preuzetim vremenskim rokovima. Ako se tijekom trajanja epidemioloških mjera ne reguliraju izmjene ugovora na propisani način, po isteku mjera i postupaka usmjerenih na suzbijanje pandemije kreditna institucija dužna je osigurati da se svi sporazumi o odgodi plaćanja kreditnih obveza sklope u obliku propisanom zakonom.