Supervizija

Osnove i ciljevi
Bankovni sustav ima ključnu ulogu u financijskom posredovanju, osobito u procesima mobiliziranja i redistribucije štednje, a također i u sustavima plaćanja. Utjecaj je bankovnog sustava na gospodarstvo...
Regulativa
Regulatornu osnovu za superviziju kreditnih institucija čini Zakon o kreditnim institucijama i Uredba (EU) br. 575/2013 o bonitetnim zahtjevima za kreditne institucije i investicijska društva.
Supervizorska javna objava
Direktivom 2013/36/EU zahtijeva se da nadležna tijela objavljuju određene informacije kako bi unutarnje bankarsko tržište funkcioniralo što učinkovitije te kako bi građanima Unije bila omogućena odgova...
Studije kvantitativnog učinka
Studije kvantitativnog učinka imaju različite ciljeve. Najčešće se testiraju utjecaji promjene određenih faktora koji utječu na poslovanje kreditnih institucija, pojedinih sektora te financijskog susta...