Platne usluge

Objavljeno: 1.2.2015. Ažurirano: 17.11.2023.

U okviru platnih usluga prikazuju se statistički podaci o platnim uslugama koje pružatelji usluga obavljaju kao svoju djelatnost. Takve su usluge podizanje i polaganje gotovog novca na svoj račun, izvršenje kreditnih transfera, trajnih naloga i izravnih terećenja, izvršenje platnih transakcija putem platnih kartica, usluge izdavanja i prihvaćanja platnih instrumenata, usluge novčanih pošiljaka, usluge izvršenja platnih transakcija zadane nekim telekomunikacijskim sredstvom, digitalnim ili informatičko-tehnološkim uređajem, a plaćanje se obavlja telekomunikacijskom ili mrežnom operatoru ili operatoru informatičko-tehnološkog sustava (plaćanja mobilnim telefonom i dr.). Pružatelji platnih usluga i platno-prometne infrastrukture jesu kreditne institucije, institucije za elektronički novac, institucije za elektronički novac pod izuzećem i institucije za platni promet.

Statistički podaci o platnom prometu i elektroničkom novcu iskazani su na agregiranoj osnovi po mjesecima na temelju izvješća koja su u Hrvatsku narodnu banku dostavili izvještajni obveznici.

Sve upite povezane s objavljenim statističkim podacima o platnom prometu i elektroničkom novcu moguće je uputiti na  elektroničku adresu statistika-platnog-prometa@hnb.hr.