Agregirano nekonsolidirano tromjesečno statističko izvješće kreditnih institucija

ASI obavijest - tromjesečno

Objavljeno: 30.3.2018.

Za izvještajna razdoblja od ožujka 2018. tablice su prilagođene Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja 9: „Financijski instrumenti“ („MSFI 9“).