Zaštita od krivotvorenja

Objavljeno: 1.2.2015. Ažurirano: 6.5.2022.
Krivotvorenje je kazneno djelo sa socijalnim i financijskim posljedicama koje narušava osnove povjerenja javnosti (korisnika) u gotovinu.

Hrvatska narodna banka posvećuje punu pozornost zaštiti od krivotvorenja gotovog novca te nizom procesa provodi prevenciju krivotvorenja:

 • Pri dizajniranju novčanica i kovanog novca kuna i lipa posebna se pozornost poklanja novim zaštitnim elementima koji su jednostavni za provjeru i složeni za imitaciju.
 • Kontinuirano se provodi Nacionalni program obuke provjere autentičnosti
 • Aktivna je suradnja na dnevnoj razini s Policijskim nacionalnim uredom za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta MUP-a RH i Državnim odvjetništvom RH.
 • Sustavno se provodi opskrba novim novčanicama i izdvajaju se pohabane i oštećene novčanice kako bi se olakšalo utvrđivanje autentičnosti.

Kazneni zakon RH

U Kaznenom zakonu Republike Hrvatske, članku 274. Krivotvorenje novca, navedeno je:

 1. Tko izradi lažni novac, preinači pravi novac ili takav novac pribavi, posjeduje, uveze, izveze, prima ili prenosi s ciljem stavljanja u optjecaj kao pravog ili ga stavi u optjecaj kao pravi, kaznit će se kaznom zatvora od jedne do deset godina.
 2. Tko lažni novac koji je primio u uvjerenju da je pravi, saznavši da je lažan, stavi u optjecaj, kaznit će se kaznom zatvora do tri godine.
 3. Za pokušaj kaznenog djela iz stavka 2. počinitelj će se kazniti.
 4. Lažni novac će se oduzeti.

U članku 283. Izrada, nabavljanje, posjedovanje, prodaja ili davanje na uporabu sredstva za krivotvorenje navedeno je:

 1. Tko izrađuje, prima, nabavlja, posjeduje, prodaje ili daje na uporabu uređaje, predmete, računalne programe i računalne podatke te druga sredstva za krivotvorenje ili izmjenu novca ili sigurnosnih obilježja kao što su hologrami, vodeni žigovi ili drugi sastavni dijelovi novca koji služe za zaštitu od krivotvorenja, , kaznit će se kaznom zatvora do tri godine.
 2. Kaznom iz stavka 1. kaznit će se tko izrađuje, prima, nabavlja, posjeduje, prodaje ili daje na uporabu uređaje, predmete, računalne programe i računalne podatke te druga sredstva za izradu lažnih vrijednosnih papira, lažnih znakova za vrijednost izdanih na temelju propisa, lažnih znakova za obilježavanje robe, lažnih mjera i utega i krivotvorenih isprava.
 3. Sredstva iz stavka 1. i 2 ovoga članka će se oduzeti.

Edukativna brošura: Naučimo prepoznati sumnjive primjerke novca

Hrvatska narodna banka izdaje edukativnu brošuru naziva Naučimo prepoznati sumnjive primjerke novca. Brošura sadržava opisne i slikovne prikaze zaštitnih obilježja novčanica kuna, postupak provjere autentičnosti sumnjivih primjeraka, primjere krivotvorenja zaštitnih obilježja kao i tumačenje osnovnih pojmova u opisivanju karakteristika novčanica. Brošura je namijenjena zaposlenicima banaka, zaposlenicima svih institucija kojima je osnovna djelatnost rukovanje gotovim novcem te osobama koje u svom poslovanju svakodnevno rukuju gotovim novcem. Svrha je brošure educirati kako uspješno prepoznati krivotvoreni novac te spriječiti pokušaje stavljanja takvog novca u optjecaj.

Brošura je besplatna i može se naručiti slanjem zahtjeva na e-adresu ncc.hr@hnb.hr.