O nama

Funkcije i struktura
Poslovne funkcije i organizacijska struktura hrvatske središnje banke odraz su uvjerenja da će u okviru odabranog modela temeljni cilj i zadaće središnje banke biti ostvareni na optimalan način.
Informacije potrošačima
U okviru provedbe politike zaštite potrošača Hrvatska narodna banka usmjerena je na unaprjeđenje informiranosti i edukacije potrošača te nadzor primjene važeće regulative i dobre poslovne prakse u odno...
Karijera
Ostvarivanje osnovnog cilja i izvršavanje zadataka Hrvatske narodne banke, kao i njezin ugled u domaćem i međunarodnom okružju, nezamislivi su bez visoke profesionalnosti u radu i osobnog doprinosa sva...
Javna nabava
Hrvatska narodna banka obveznik je primjene Zakona o javnoj nabavi.
Financijski izvještaji
Hrvatska narodna banka sastavlja financijske izvještaje u skladu s člankom 60. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci ("Narodne novine", br. 75/2008., 54/2013. i 47/2020.) kojim se uređuje primjena Smjernic...
Zgrada Hrvatske narodne banke
Zgrada u kojoj se nalazi sjedište Hrvatske narodne banke zaštićeno je kulturno dobro i najvažnije djelo arhitekta Viktora Kovačića.