Kalendar objava

Objavljeno: 31.1.2015.

U ovom kalendaru nalaze se planirane objave podataka Hrvatske narodne banke i relevantnih odabranih podataka Državnog zavoda za statistiku i Ministarstva financija za tekuću godinu, ovisno o završetku obrade i mogućnostima pripreme pojedinih podataka.

travanj 2024.

2.4.

uto

Tablica M1 Agregirano mjesečno statističko izvješće kreditnih institucija 

Razdoblje:  za I.
Preuzmi

10.4.

sri

Tablica G8a Kamatne stope na trezorske zapise RH 

Razdoblje:  za III.
Preuzmi

10.4.

sri

Tablica G8b Prinosi do dospijeća na obveznice RH i dugoročna kamatna stopa (LTIR) 

Razdoblje:  za III.
Preuzmi

10.4.

sri

Tablica R1 Prihodi od razmjene usluga s inozemstvom 

Razdoblje:  za 4. tr.
Preuzmi

10.4.

sri

Tablica R2 Rashodi u razmjeni usluga s inozemstvom 

Razdoblje:  za 4. tr.
Preuzmi

10.4.

sri

Tablica U1 Izravna ulaganja – imovina 

Razdoblje:  za 4. tr.
Preuzmi

10.4.

sri

Tablica U2 Izravna ulaganja – imovina (po zemljama ulaganja) 

Razdoblje:  za 4. tr.
Preuzmi

10.4.

sri

Tablica U3 Izravna ulaganja – imovina (po djelatnostima rezidenata) 

Razdoblje:  za 4. tr.
Preuzmi

10.4.

sri

Tablica U4 Izravna ulaganja – obveze 

Razdoblje:  za 4. tr.
Preuzmi

10.4.

sri

Tablica U5 Izravna ulaganja – obveze (po zemljama porijekla) 

Razdoblje:  za 4. tr.
Preuzmi

10.4.

sri

Tablica U6 Izravna ulaganja – obveze (po djelatnostima rezidenata) 

Razdoblje:  za 4. tr.
Preuzmi

15.4.

pon

Tablica H11 Harmonizirani pokazatelji konkurentnosti 

Razdoblje:  za II.
Preuzmi

15.4.

pon

Tablica H8 Međunarodne pričuve i devizna likvidnost 

Razdoblje:  za III.
Preuzmi

16.4.

uto

Anketa o kreditnoj aktivnosti banaka za europodručje 

Razdoblje: za 1 tr.
Preuzmi

19.4.

pet

Tablica J1 Indeksi potrošačkih cijena i proizvođačkih cijena industrije 

Razdoblje:  za III.
Preuzmi

19.4.

pet

Tablica J1a Harmonizirani indeksi potrošačkih cijena 

Razdoblje:  za III.
Preuzmi

19.4.

pet

Tablica J2 Temeljni indeksi potrošačkih cijena 

Razdoblje:  za III.
Preuzmi

19.4.

pet

Tablica J3 Indeksi cijena stambenih objekata 

Razdoblje:  za 4.tr.
Preuzmi

19.4.

pet

Tablica J4 Prosječne mjesečne neto plaće zaposlenih 

Razdoblje: za II.
Preuzmi

26.4.

pet

Tablica T1 Stanja financijske imovine i obveza na kraju godine (nekonsolidirano) 

Razdoblje:  za 2023.
Preuzmi

26.4.

pet

Tablica T2 Stanja financijske imovine i obveza a kraju godine (konsolidirano) 

Razdoblje:  za 2023.
Preuzmi

26.4.

pet

Tablica T3 Stanja financijske imovine i obveza na kraju tromjesečja (nekonsolidirano) 

Razdoblje:  za 4. tr. 2023
Preuzmi

29.4.

pon

Tablica M1 Agregirano mjesečno statističko izvješće kreditnih institucija 

Razdoblje:  za II.
Preuzmi

30.4.

uto

Tablica A1 Doprinos Republike Hrvatske monetarnim agregatima europodručja 

Razdoblje:  za III.
Preuzmi

30.4.

uto

Tablica B1 Konsolidirana bilanca monetarnih financijskih institucija 

Razdoblje:  za III.
Preuzmi

30.4.

uto

Tablica B2 Broj drugih monetarnih financijskih institucija obuhvaćenih monetarnom statistikom 

Razdoblje:  za III.
Preuzmi

30.4.

uto

Tablica C1 Bilanca Hrvatske narodne banke 

Razdoblje:  za III.
Preuzmi

30.4.

uto

Tablica D1 Agregirana bilanca drugih monetarnih financijskih institucija 

Razdoblje:  za III.
Preuzmi

30.4.

uto

Tablica D10 Inozemna pasiva drugih monetarnih financijskih institucija 

Razdoblje:  za III.
Preuzmi

30.4.

uto

Tablica D11 Depoziti središnje države kod drugih monetarnih financijskih institucija 

Razdoblje:  za III.
Preuzmi

30.4.

uto

Tablica D2 Inozemna aktiva drugih monetarnih financijskih institucija 

Razdoblje:  za III.
Preuzmi

30.4.

uto

Tablica D3 Potraživanja drugih monetarnih financijskih institucija od opće države i ostalih rezidentnih sektora 

Razdoblje:  za III.
Preuzmi

30.4.

uto

Tablica D5 Krediti drugih monetarnih financijskih institucija po institucionalnim sektorima 

Razdoblje:  za III.
Preuzmi

30.4.

uto

Tablica D5b Krediti drugih monetarnih financijskih institucija po institucionalnim sektorima i prema izvornom dospijeću 

Razdoblje:  za III.
Preuzmi

30.4.

uto

Tablica D5c Krediti drugih monetarnih financijskih institucija kućanstvima prema namjeni i valuti 

Razdoblje:  za III.
Preuzmi

30.4.

uto

Tablica D5e Krediti drugih monetarnih financijskih institucija nefinancijskim društvima prema veličini nefinancijskog društva 

Razdoblje:  za III.
Preuzmi

30.4.

uto

Tablica D6 Ukupno depoziti kod drugih monetarnih financijskih institucija po sektorima i valuti 

Razdoblje:  za III.
Preuzmi

30.4.

uto

Tablica D7 Prekonoćni depoziti kod drugih monetarnih financijskih institucija po sektorima i valuti 

Razdoblje:  za III.
Preuzmi

30.4.

uto

Tablica D8 Depoziti s ugovorenim dospijećem kod drugih monetarnih financijskih institucija po sektorima, valuti i dospijeću 

Razdoblje:  za III.
Preuzmi

30.4.

uto

Tablica E1a Agregirana bilanca investicijskih fondova (stanja) 

Razdoblje:  za II.
Preuzmi

30.4.

uto

Tablica E1b Agregirana bilanca investicijskih fondova (transakcije) 

Razdoblje:  za II.
Preuzmi

30.4.

uto

Tablica E2a Izdani udjeli/dionice investicijskih fondova prema vrsti ulaganja i vrsti fonda (stanja) 

Razdoblje:  za II.
Preuzmi

30.4.

uto

Tablica E2b Izdani udjeli/dionice investicijskih fondova prema vrsti ulaganja i vrsti fonda (transakcije) 

Razdoblje:  za II.
Preuzmi

30.4.

uto

Tablica G1 Kamatne stope kreditnih institucija na depozite (novi poslovi) 

Razdoblje:  za III.
Preuzmi

30.4.

uto

Tablica G2 Kamatne stope kreditnih institucija na kredite kućanstvima (novi poslovi) 

Razdoblje:  za III.
Preuzmi

30.4.

uto

Tablica G3 Kamatne stope kreditnih institucija na kredite nefinancijskim društvima (novi poslovi) 

Razdoblje:  za III.
Preuzmi

30.4.

uto

Tablica G5 Kamatne stope kreditnih institucija na depozite i kredite (stanja) 

Razdoblje:  za III.
Preuzmi

30.4.

uto

Tablica G6 Kamatne stope kreditnih institucija na depozite i kredite po izvornom dospijeću (novi poslovi) 

Razdoblje:  za III.
Preuzmi

30.4.

uto

Tablica H12 Bruto inozemni dug prema domaćim sektorima 

Razdoblje:  za I.
Preuzmi

30.4.

uto

Tablica H13 Bruto inozemni dug javnog sektora, privatnog sektora za koji jamči javni sektor i privatnog sektora za koji ne jamči javni sektor 

Razdoblje:  za I.
Preuzmi

30.4.

uto

Tablica H14 Projekcija otplate bruto inozemnog duga po domaćim sektorima 

Razdoblje:  za I.
Preuzmi

30.4.

uto

Tablica H15 Bruto inozemni dug ostalih domaćih sektora 

Razdoblje:  za I.
Preuzmi

30.4.

uto

Tablica I1 Nefinancijski računi opće države (ESA 2010) (godišnji i kvartalni podaci) 

Razdoblje:  za 4.tr. 2023.
Preuzmi

30.4.

uto

Tablica I2 Glavni makro-agregati opće države u skupu računa ESA 2010 (ESA 2010) (godišnji podaci) 

Razdoblje: za 2023.
Preuzmi

30.4.

uto

Tablica I3 Dug opće države (ESA 2010) 

Razdoblje: za I.
Preuzmi

30.4.

uto

Tablica J5 Indeksi pouzdanja, očekivanja i raspoloženja potrošača 

Razdoblje: za IV.
Preuzmi

30.4.

uto

Tablica PM1 Promet ovlaštenih mjenjača 

Razdoblje:  za III.
Preuzmi

30.4.

uto

Tablica SV1 Podaci o poslovanju kreditnih institucija (revidirani) 

Razdoblje:  za XII.
Preuzmi

30.4.

uto

Tablica SV8 Financijski izvještaji kreditnih institucija (revidirani) 

Razdoblje:  za XII.
Preuzmi

30.4.

uto

Tablica VP1 Bruto stanja izdanih dužničkih vrijednosnih papira prema sektoru izdavatelja 

Razdoblje:  za II.
Preuzmi

30.4.

uto

Tablica VP10 Stanje ulaganja u vlasničke vrijednosne papire prema sektoru ulagatelja i sektoru izdavatelja 

Razdoblje:  za II.
Preuzmi

30.4.

uto

Tablica VP2 Transakcije izdavanja dužničkih vrijednosnih papira prema sektoru izdavatelja 

Razdoblje:  za II.
Preuzmi

30.4.

uto

Tablica VP3 Neto transakcije dužničkih vrijednosnih papira prema sektoru izdavatelja 

Razdoblje:  za II.
Preuzmi

30.4.

uto

Tablica VP4 Bruto stanja ulaganja u  dužničke vrijednosne papire prema sektoru ulagatelja 

Razdoblje:  za II.
Preuzmi

30.4.

uto

Tablica VP5 Bruto stanja ulaganja u dužničke vrijednosne papire prema sektoru ulagatelja i sektoru izdavatelja 

Razdoblje:  za II.
Preuzmi

30.4.

uto

Tablica VP6 Stanja izdanih vlasničkih vrijednosnih papira prema sektoru izdavatelja 

Razdoblje:  za II.
Preuzmi

30.4.

uto

Tablica VP7 Transakcije izdavanja vlasničkih vrijednosnih papira prema sektoru izdavatelja 

Razdoblje:  za II.
Preuzmi

30.4.

uto

Tablica VP8 Neto transakcije vlasničkih vrijednosnih papira prema sektoru izdavatelja 

Razdoblje:  za II.
Preuzmi

30.4.

uto

Tablica VP9 Stanja ulaganja u vlasničke vrijednosne papire prema sektoru ulagatelja 

Razdoblje:  za II.
Preuzmi