Kalendar objava

Objavljeno: 31.1.2015.

U ovom kalendaru nalaze se planirane objave podataka Hrvatske narodne banke i relevantnih odabranih podataka Državnog zavoda za statistiku i Ministarstva financija za tekuću godinu, ovisno o završetku obrade i mogućnostima pripreme pojedinih podataka.

prosinac 2022.

5.12.

pon

Tablica Z1 Pregled izrađenog optjecajnog kovanog novca po godinama izdanja 

Razdoblje: za XI.
Preuzmi

5.12.

pon

Tablica Z2 Stanje gotovog novca izvan trezora HNB-a i gotovinskih centara 

Razdoblje: za XI.
Preuzmi

6.12.

uto

Tablica G10a Godišnji i mjesečni prosjeci srednjih deviznih tečajeva Hrvatske narodne banke 

Razdoblje: za XI.
Preuzmi

6.12.

uto

Tablica G10b Srednji devizni tečajevi Hrvatske narodne banke na kraju razdoblja 

Razdoblje: za XI.
Preuzmi

9.12.

pet

Tablica G7a Kamatne stope ostvarene u trgovini depozitima na međubankovnom tržištu 

Razdoblje: za XI.
Preuzmi

9.12.

pet

Tablica G8a Kamatne stope na trezorske zapise RH 

Razdoblje: za XI.
Preuzmi

9.12.

pet

Tablica G8b Prinosi do dospijeća na obveznice RH za odabrane valute i rokove dospijeća 

Razdoblje: za XI.
Preuzmi

12.12.

pon

Tablica G11 Trgovanje banaka stranim sredstvima plaćanja 

Razdoblje: za X.
Preuzmi

12.12.

pon

Tablica H11 Indeksi efektivnih tečajeva kune 

Razdoblje: za XI.
Preuzmi

16.12.

pet

Tablica VP1 Bruto stanja izdanih dužničkih vrijednosnih papira prema sektoru izdavatelja 

Razdoblje: za X.
Preuzmi

16.12.

pet

Tablica VP10 Stanje ulaganja u vlasničke vrijednosne papire prema sektoru ulagatelja i sektoru izdavatelja 

Razdoblje: za X.
Preuzmi

16.12.

pet

Tablica VP10 Stanje ulaganja u vlasničke vrijednosne papire prema sektoru ulagatelja i sektoru izdavatelja 

Razdoblje: za X.
Preuzmi

16.12.

pet

Tablica VP2 Transakcije izdavanja dužničkih vrijednosnih papira prema sektoru izdavatelja 

Razdoblje: za X.
Preuzmi

16.12.

pet

Tablica VP3 Neto transakcije dužničkih vrijednosnih papira prema sektoru izdavatelja 

Razdoblje: za X.
Preuzmi

16.12.

pet

Tablica VP4 Bruto stanja ulaganja u dužničke vrijednosne papire prema sektoru ulagatelja 

Razdoblje: za X.
Preuzmi

16.12.

pet

Tablica VP5 Bruto stanja ulaganja u dužničke vrijednosne papire prema sektoru ulagatelja i sektoru izdavatelja 

Razdoblje: za X.
Preuzmi

16.12.

pet

Tablica VP6 Stanja izdanih vlasničkih vrijednosnih papira prema sektoru izdavatelja 

Razdoblje: za X.
Preuzmi

16.12.

pet

Tablica VP7 Transakcije izdavanja vlasničkih vrijednosnih papira prema sektoru izdavatelja 

Razdoblje: za X.
Preuzmi

16.12.

pet

Tablica VP8 Neto transakcije vlasničkih vrijednosnih papira prema sektoru izdavatelja 

Razdoblje: za X.
Preuzmi

16.12.

pet

Tablica VP9 Stanja ulaganja u vlasničke vrijednosne papire prema sektoru ulagatelja 

Razdoblje: za X.
Preuzmi

20.12.

uto

Tablica J1 Indeksi potrošačkih cijena i proizvođačkih cijena industrije 

Razdoblje: za XI.
Preuzmi

20.12.

uto

Tablica J1a Harmonizirani indeksi potrošačkih cijena 

Razdoblje: za XI.
Preuzmi

20.12.

uto

Tablica J2 Temeljni indeksi potrošačkih cijena 

Razdoblje: za XI.
Preuzmi

20.12.

uto

Tablica J4 Prosječne mjesečne neto plaće 

Razdoblje: za X.
Preuzmi

30.12.

pet

Tablica A1 Monetarni i kreditni agregati 

Razdoblje: za XI.
Preuzmi

30.12.

pet

Tablica B1 Konsolidirana bilanca monetarnih financijskih institucija 

Razdoblje: za XI.
Preuzmi

30.12.

pet

Tablica B2 Broj drugih monetarnih financijskih institucija obuhvaćenih monetarnom statistikom i njihova klasifikacija prema veličini bilančne aktive 

Razdoblje: za XI.
Preuzmi

30.12.

pet

Tablica C1 Bilanca Hrvatske narodne banke 

Razdoblje: za XI.
Preuzmi

30.12.

pet

Tablica D1 Konsolidirana bilanca drugih monetarnih financijskih institucija 

Razdoblje: za XI.
Preuzmi

30.12.

pet

Tablica D10 Inozemna pasiva drugih monetarnih financijskih institucija 

Razdoblje: za XI.
Preuzmi

30.12.

pet

Tablica D11 Depoziti središnje države i fondova socijalne sigurnosti kod drugih monetarnih financijskih institucija 

Razdoblje: za XI.
Preuzmi

30.12.

pet

Tablica D12 Ograničeni i blokirani depoziti kod drugih monetarnih financijskih institucija 

Razdoblje: za XI.
Preuzmi

30.12.

pet

Tablica D2 Inozemna aktiva drugih monetarnih financijskih institucija 

Razdoblje: za XI.
Preuzmi

30.12.

pet

Tablica D3 Potraživanja drugih monetarnih financijskih institucija od središnje države i fondova socijalne sigurnosti 

Razdoblje: za XI.
Preuzmi

30.12.

pet

Tablica D3a Devizna potraživanja i kunska potraživanja uz valutnu klauzulu drugih monetarnih financijskih institucija od središnje države i fondova socijalne sigurnosti 

Razdoblje: za XI.
Preuzmi

30.12.

pet

Tablica D4 Potraživanja drugih monetarnih financijskih institucija od ostalih domaćih sektora 

Razdoblje: za XI.
Preuzmi

30.12.

pet

Tablica D4a Devizna potraživanja i kunska potraživanja uz valutnu klauzulu drugih monetarnih financijskih institucija od ostalih domaćih sektora 

Razdoblje: za XI.
Preuzmi

30.12.

pet

Tablica D5 Distribucija kredita drugih monetarnih financijskih institucija po institucionalnim sektorima 

Razdoblje: za XI.
Preuzmi

30.12.

pet

Tablica D5a Distribucija deviznih kredita i kunskih kredita s valutnom klauzulom drugih monetarnih financijskih institucija po institucionalnim sektorima 

Razdoblje: za XI.
Preuzmi

30.12.

pet

Tablica D5b Distribucija kredita drugih monetarnih financijskih institucija po institucionalnim sektorima i prema izvornom dospijeću 

Razdoblje: za XI.
Preuzmi

30.12.

pet

Tablica D5c Distribucija kredita drugih monetarnih financijskih institucija kućanstvima prema namjeni i valutnoj strukturi 

Razdoblje: za XI.
Preuzmi

30.12.

pet

Tablica D5d Distribucija kredita drugih monetarnih financijskih institucija za obrtna sredstva i kredita za investicije nefinancijskim trgovačkim društvima prema valutnoj strukturi 

Razdoblje: za XI.
Preuzmi

30.12.

pet

Tablica D5e Distribucija kredita drugih monetarnih financijskih institucija nefinancijskim društvima prema veličini nefinancijskog društva 

Razdoblje: za XI.
Preuzmi

30.12.

pet

Tablica D6 Depozitni novac kod drugih monetarnih financijskih institucija 

Razdoblje: za XI.
Preuzmi

30.12.

pet

Tablica D7 Kunski depoziti kod drugih monetarnih financijskih institucija 

Razdoblje: za XI.
Preuzmi

30.12.

pet

Tablica D8 Devizni depoziti kod drugih monetarnih financijskih institucija 

Razdoblje: za XI.
Preuzmi

30.12.

pet

Tablica D8a Valutna struktura oročenih depozita kućanstava i nefinancijskih društava 

Razdoblje: za XI.
Preuzmi

30.12.

pet

Tablica D8b Ročna struktura oročenih depozita po sektorima 

Razdoblje: za XI.
Preuzmi

30.12.

pet

Tablica D9 Obveznice i instrumenti tržišta novca 

Razdoblje: za XI.
Preuzmi

30.12.

pet

Tablica E1a Agregirana bilanca investicijskih fondova (stanja) 

Razdoblje: za X.
Preuzmi

30.12.

pet

Tablica E1b Agregirana bilanca investicijskih fondova (transakcije) 

Razdoblje: za X.
Preuzmi

30.12.

pet

Tablica E2a Izdani udjeli/dionice investicijskih fondova prema vrsti ulaganja i vrsti fonda (stanja) 

Razdoblje: za X.
Preuzmi

30.12.

pet

Tablica E2b Izdani udjeli/dionice investicijskih fondova prema vrsti ulaganja i vrsti fonda (transakcije) 

Razdoblje: za X.
Preuzmi

30.12.

pet

Tablica F1 Aktivne kamatne stope Hrvatske narodne banke 

Razdoblje: za XI.
Preuzmi

30.12.

pet

Tablica F2 Pasivne kamatne stope Hrvatske narodne banke 

Razdoblje: za XI.
Preuzmi

30.12.

pet

Tablica F3 Obvezne pričuve banaka 

Razdoblje: za XI.
Preuzmi

30.12.

pet

Tablica F4 Indikatori likvidnosti banaka 

Razdoblje: za XI.
Preuzmi

30.12.

pet

Tablica G1a Kamatne stope kreditnih institucija na kunske depozite bez valutne klauzule (novi poslovi) 

Razdoblje: za XI.
Preuzmi

30.12.

pet

Tablica G1b Kamatne stope kreditnih institucija na kunske depozite s valutnom klauzulom (novi poslovi) 

Razdoblje: za XI.
Preuzmi

30.12.

pet

Tablica G1c Kamatne stope kreditnih institucija na devizne depozite (novi poslovi) 

Razdoblje: za XI.
Preuzmi

30.12.

pet

Tablica G2a Kamatne stope kreditnih institucija na kunske kredite kućanstvima bez valutne klauzule (novi poslovi) 

Razdoblje: za XI.
Preuzmi

30.12.

pet

Tablica G2b Kamatne stope kreditnih institucija na kunske kredite kućanstvima s valutnom klauzulom (novi poslovi) 

Razdoblje: za XI.
Preuzmi

30.12.

pet

Tablica G2c Kamatne stope kreditnih institucija na devizne kredite kućanstvima (novi poslovi) 

Razdoblje: za XI.
Preuzmi

30.12.

pet

Tablica G3a Kamatne stope kreditnih institucija na kunske kredite nefinancijskim društvima bez valutne klauzule (novi poslovi) 

Razdoblje: za XI.
Preuzmi

30.12.

pet

Tablica G3b Kamatne stope kreditnih institucija na kunske kredite nefinancijskim društvima s valutnom klauzulom (novi poslovi) 

Razdoblje: za XI.
Preuzmi

30.12.

pet

Tablica G3c Kamatne stope kreditnih institucija na devizne kredite nefinancijskim društvima (novi poslovi) 

Razdoblje: za XI.
Preuzmi

30.12.

pet

Tablica G4 Efektivne kamatne stope kreditnih institucija za odabrane kredite (novi poslovi) 

Razdoblje: za XI.
Preuzmi

30.12.

pet

Tablica G5a Kamatne stope kreditnih institucija na kunske depozite i kredite bez valutne klauzule (stanja) 

Razdoblje: za XI.
Preuzmi

30.12.

pet

Tablica G5b Kamatne stope kreditnih institucija na kunske depozite i kredite s valutnom klauzulom (stanja) 

Razdoblje: za XI.
Preuzmi

30.12.

pet

Tablica G5c Kamatne stope kreditnih institucija na devizne depozite i kredite (stanja) 

Razdoblje: za XI.
Preuzmi

30.12.

pet

Tablica G6a Kamatne stope kreditnih institucija na kunske depozite i kredite bez valutne klauzule (novi poslovi) 

Razdoblje: za XI.
Preuzmi

30.12.

pet

Tablica G6b Kamatne stope kreditnih institucija na kunske depozite i kredite s valutnom klauzulom (novi poslovi) 

Razdoblje: za XI.
Preuzmi

30.12.

pet

Tablica G6c Kamatne stope kreditnih institucija na devizne depozite i kredite (novi poslovi) 

Razdoblje: za XI.
Preuzmi

30.12.

pet

Tablica H1 Platna bilanca – svodna tablica 

Razdoblje: za 3. tr.
Preuzmi

30.12.

pet

Tablica H12 Bruto inozemni dug prema domaćim sektorima 

Razdoblje: za IX.
Preuzmi

30.12.

pet

Tablica H13 Bruto inozemni dug javnog sektora, privatnog sektora za koji jamči javni sektor i privatnog sektora za koji ne jamči javni sektor 

Razdoblje: za IX.
Preuzmi

30.12.

pet

Tablica H14 Projekcija otplate bruto inozemnog duga po domaćim sektorima 

Razdoblje: za IX.
Preuzmi

30.12.

pet

Tablica H15 Bruto inozemni dug ostalih domaćih sektora 

Razdoblje: za IX.
Preuzmi

30.12.

pet

Tablica H16 Stanje međunarodnih ulaganja – svodna tablica 

Razdoblje: za 3. tr.
Preuzmi

30.12.

pet

Tablica H17 Stanje međunarodnih ulaganja – izravna ulaganja 

Razdoblje: za 3. tr.
Preuzmi

30.12.

pet

Tablica H18 Stanje međunarodnih ulaganja – portfeljnja ulaganja 

Razdoblje: za 3. tr.
Preuzmi

30.12.

pet

Tablica H19 Stanje međunarodnih ulaganja – ostala ulaganja 

Razdoblje: za 3. tr.
Preuzmi

30.12.

pet

Tablica H2 Platna bilanca – roba i usluge 

Razdoblje: za 3. tr.
Preuzmi

30.12.

pet

Tablica H3 Platna bilanca – primarni i sekundarni dohodak 

Razdoblje: za 3. tr.
Preuzmi

30.12.

pet

Tablica H4 Platna bilanca – izravna i portfeljna ulaganja 

Razdoblje: za 3. tr.
Preuzmi

30.12.

pet

Tablica H5 Platna bilanca – ostala ulaganja 

Razdoblje: za 3. tr.
Preuzmi

30.12.

pet

Tablica H6 Platna bilanca – svodna tablica (HRK) 

Razdoblje: za 3. tr.
Preuzmi

30.12.

pet

Tablica H7 Međunarodne pričuve Hrvatske narodne banke i devizne pričuve banaka 

Razdoblje: za XI.
Preuzmi

30.12.

pet

Tablica H8 Međunarodne pričuve i devizna likvidnost 

Razdoblje: za XI.
Preuzmi

30.12.

pet

Tablica I3 Dug opće države (ESA 2010) 

Razdoblje: za IX.
Preuzmi

30.12.

pet

Tablica J5 Indeksi pouzdanja, očekivanja i raspoloženja potrošača 

Razdoblje: za XII.
Preuzmi

30.12.

pet

Tablica M1 Agregirano mjesečno statističko izvješće kreditnih institucija 

Razdoblje: za X.
Preuzmi

30.12.

pet

Tablica O2 Ostali instrumenti i mjere - minimalno potrebna devizna potraživanja 

Razdoblje: za XI.
Preuzmi

31.12.

sub

Tablica PM1 Promet ovlaštenih mjenjača 

Razdoblje: za XI.
Preuzmi