Kalendar objava

Objavljeno: 31.1.2015.

U ovom kalendaru nalaze se planirane objave podataka Hrvatske narodne banke i relevantnih odabranih podataka Državnog zavoda za statistiku i Ministarstva financija za tekuću godinu, ovisno o završetku obrade i mogućnostima pripreme pojedinih podataka.

siječanj 2018.

3.1.

sri

Tablica M1 Agregirano mjesečno statističko izvješće kreditnih institucija 

Razdoblje: za X.

3.1.

sri

Tablica M3 Agregirana mjesečna bilanca stambenih štedionica 

Razdoblje: za X.

5.1.

pet

Tablica G10a Godišnji i mjesečni prosjeci srednjih deviznih tečajeva Hrvatske narodne banke 

Razdoblje: za XII.

5.1.

pet

Tablica G10b Srednji devizni tečajevi Hrvatske narodne banke na kraju razdoblja 

Razdoblje: za XII.

5.1.

pet

Tablica J4 Prosječne mjesečne neto plaće 

Razdoblje: za X.

9.1.

uto

Tablica Z1 Pregled izrađenog optjecajnog kovanog novca po godinama izdanja 

Razdoblje: za XII.

9.1.

uto

Tablica Z2 Stanje gotovog novca izvan trezora HNB-a i gotovinskih centara 

Razdoblje: za XII.

10.1.

sri

Tablica G11 Trgovanje banaka stranim sredstvima plaćanja 

Razdoblje: za XI.

10.1.

sri

Tablica G7a Kamatne stope ostvarene u trgovini depozitima na međubankarskom tržištu 

Razdoblje: za XII.

10.1.

sri

Tablica G7b Kamatne stope kotirane na međubankovnom tržištu (ZIBOR) 

Razdoblje: za XII.

10.1.

sri

Tablica G8a Kamatne stope na trezorske zapise RH 

Razdoblje: za XII.

10.1.

sri

Tablica G8b Prinosi do dospijeća na obveznice RH za odabrane valute 

Razdoblje: za XII.

10.1.

sri

Tablica H11 Indeksi efektivnog tečaja kune 

Razdoblje: za XII.

10.1.

sri

Tablica R1 Prihodi od razmjene usluga s inozemstvom 

Razdoblje: za 3. tr.

10.1.

sri

Tablica R2 Rashodi u razmjeni usluga s inozemstvom 

Razdoblje: za 3. tr.

10.1.

sri

Tablica U1 Izravna ulaganja – imovina 

Razdoblje: za 3. tr.

10.1.

sri

Tablica U2 Izravna ulaganja – imovina (po zemljama ulaganja) 

Razdoblje: za 3. tr.

10.1.

sri

Tablica U3 Izravna ulaganja – imovina (po djelatnostima rezidenata) 

Razdoblje: za 3. tr.

10.1.

sri

Tablica U4 Izravna ulaganja – obveze 

Razdoblje: za 3. tr.

10.1.

sri

Tablica U5 Izravna ulaganja – obveze (po zemljama porijekla) 

Razdoblje: za 3. tr.

10.1.

sri

Tablica U6 Izravna ulaganja – obveze (po djelatnostima rezidenata) 

Razdoblje: za 3. tr.

15.1.

pon

Tablica K1 Nacionalni klirinški sustav – statistika platnih transakcija 

Razdoblje: za 2017.

15.1.

pon

Tablica K10 Broj platnih transakcija prema ciklusima NKS-a u 2017. 

Razdoblje: za 2017.

15.1.

pon

Tablica K2 Ukupna vrijednost platnih transakcija u NKS-u 

Razdoblje: za 2017.

15.1.

pon

Tablica K3 Ukupan broj platnih transakcija u NKS-u 

Razdoblje: za 2017.

15.1.

pon

Tablica K4 Prosječna vrijednost platne transakcije u NKS-u 

Razdoblje: za 2017.

15.1.

pon

Tablica K5 Prosječan dnevni broj platnih transakcija u NKS-u 

Razdoblje: za 2017.

15.1.

pon

Tablica K6 Indeks koncentracije u NKS-u (5 banaka) 

Razdoblje: za 2017.

15.1.

pon

Tablica K7 Ukupna vrijednost platnih transakcija prema ciklusima NKS-a 

Razdoblje: za 2017.

15.1.

pon

Tablica K8 Ukupan broj platnih transakcija prema ciklusima NKS-a 

Razdoblje: za 2017.

15.1.

pon

Tablica K9 Vrijednost platnih transakcija prema ciklusima NKS-a u 2017. 

Razdoblje: za 2017.

15.1.

pon

Tablica V1 Hrvatski sustav velikih plaćanja – statistika platnih transakcija 

Razdoblje: za 2017.

15.1.

pon

Tablica V2 Ukupna vrijednost platnih transakcija u HSVP-u 

Razdoblje: za 2017.

15.1.

pon

Tablica V3 Ukupan broj platnih transakcija u HSVP-u 

Razdoblje: za 2017.

15.1.

pon

Tablica V4 Prosječna vrijednost platne transakcije u HSVP-u 

Razdoblje: za 2017.

15.1.

pon

Tablica V5 Prosječan dnevni broj platnih transakcija u HSVP-u 

Razdoblje: za 2017.

15.1.

pon

Tablica V6 Indeks koncentracije u HSVP-u (5 banaka) 

Razdoblje: za 2017.

15.1.

pon

Tablica V7 Vrste swift platnih poruka u HSVP-u 

Razdoblje: za 2017.

15.1.

pon

Tablica V8 Vrste swift platnih poruka u HSVP-u u 2017. 

Razdoblje: za 2017.

16.1.

uto

Tablica T3 Stanja financijske imovine i obveza na kraju tromjesečja (nekonsolidirano) 

Razdoblje: za 3. tr.

19.1.

pet

Tablica J1 Indeksi potrošačkih cijena i proizvođačkih cijena industrije 

Razdoblje: za XII.

19.1.

pet

Tablica J1a Harmonizirani indeks potrošačkih cijena 

Razdoblje: za XII.

19.1.

pet

Tablica J2 Temeljni indeks potrošačkih cijena 

Razdoblje: za XII.

19.1.

pet

Tablica J3 Indeks cijena stambenih nekretnina 

Razdoblje: za 3.tr.

19.1.

pet

Tablica J5 Indeksi pouzdanja, očekivanja i raspoloženja potrošača 

Razdoblje: za XII.

29.1.

pon

Tablica M1 Agregirano mjesečno statističko izvješće kreditnih institucija 

Razdoblje: za XI.

29.1.

pon

Tablica M3 Agregirana mjesečna bilanca stambenih štedionica 

Razdoblje: za XI.

31.1.

sri

Table PM1 Promet ovlaštenih mjenjača 

Razdoblje: za XII.

31.1.

sri

Tablica A1 Monetarni i kreditni agregati 

Razdoblje: za XII.

31.1.

sri

Tablica B1 Konsolidirana bilanca monetarnih financijskih institucija 

Razdoblje: za XII.

31.1.

sri

Tablica B2 Broj drugih monetarnih financijskih institucija obuhvaćenih monetarnom statistikom i njihova klasifikacija prema veličini bilančne aktive 

Razdoblje: za XII.

31.1.

sri

Tablica C1 Bilanca Hrvatske narodne banke 

Razdoblje: za XII.

31.1.

sri

Tablica D1 Konsolidirana bilanca drugih monetarnih financijskih institucija 

Razdoblje: za XII.

31.1.

sri

Tablica D10 Inozemna pasiva drugih monetarnih financijskih institucija 

Razdoblje: za XII.

31.1.

sri

Tablica D11 Depoziti središnje države i fondova socijalne sigurnosti kod drugih monetarnih financijskih institucija 

Razdoblje: za XII.

31.1.

sri

Tablica D12 Ograničeni i blokirani depoziti kod drugih monetarnih financijskih institucija 

Razdoblje: za XII.

31.1.

sri

Tablica D2 Inozemna aktiva drugih monetarnih financijskih institucija 

Razdoblje: za XII.

31.1.

sri

Tablica D3 Potraživanja drugih monetarnih financijskih institucija od središnje države i fondova socijalne sigurnosti 

Razdoblje: za XII.

31.1.

sri

Tablica D3a Devizna potraživanja i kunska potraživanja uz valutnu klauzulu drugih monetarnih financijskih institucija od središnje države i fondova socijalne sigurnosti 

Razdoblje: za XII.

31.1.

sri

Tablica D4 Potraživanja drugih monetarnih financijskih institucija od ostalih domaćih sektora 

Razdoblje: za XII.

31.1.

sri

Tablica D4a Devizna potraživanja i kunska potraživanja uz valutnu klauzulu drugih monetarnih financijskih institucija od ostalih domaćih sektora 

Razdoblje: za XII.

31.1.

sri

Tablica D5 Distribucija kredita drugih monetarnih financijskih institucija po institucionalnim sektorima 

Razdoblje: za XII.

31.1.

sri

Tablica D5a Distribucija deviznih kredita i kunskih kredita s valutnom klauzulom drugih monetarnih financijskih institucija po institucionalnim sektorima 

Razdoblje: za XII.

31.1.

sri

Tablica D5b Distribucija kredita drugih monetarnih financijskih institucija po institucionalnim sektorima i prema izvornom dospijeću 

Razdoblje: za XII.

31.1.

sri

Tablica D5c Distribucija kredita drugih monetarnih financijskih institucija kućanstvima prema namjeni i valutnoj strukturi 

Razdoblje: za XII.

31.1.

sri

Tablica D5d Distribucija kredita drugih monetarnih financijskih institucija za obrtna sredstva i kredita za investicije nefinancijskim trgovačkim društvima prema valutnoj strukturi 

Razdoblje: za XII.

31.1.

sri

Tablica D6 Depozitni novac kod drugih monetarnih financijskih institucija 

Razdoblje: za XII.

31.1.

sri

Tablica D7 Kunski depoziti kod drugih monetarnih financijskih institucija 

Razdoblje: za XII.

31.1.

sri

Tablica D8 Devizni depoziti kod drugih monetarnih financijskih institucija 

Razdoblje: za XII.

31.1.

sri

Tablica D8a Valutna struktura oročenih depozita kućanstava i nefinancijskih društava 

Razdoblje: za XII.

31.1.

sri

Tablica D8b Ročna struktura oročenih depozita po sektorima 

Razdoblje: za XII.

31.1.

sri

Tablica D9 Obveznice i instrumenti tržišta novca 

Razdoblje: za XII.

31.1.

sri

Tablica E1a: Agregirana bilanca investicijskih fondova (stanja) 

Razdoblje: za XI.

31.1.

sri

Tablica E1b: Agregirana bilanca investicijskih fondova (transakcije) 

Razdoblje: za XI.

31.1.

sri

Tablica E2a Izdani udjeli/dionice investicijskih fondova prema vrsti ulaganja i vrsti fonda (stanja) 

Razdoblje: za XI.

31.1.

sri

Tablica E2b Izdani udjeli/dionice investicijskih fondova prema vrsti ulaganja i vrsti fonda (transakcije) 

Razdoblje: za XI.

31.1.

sri

Tablica F1 Aktivne kamatne stope Hrvatske narodne banke 

Razdoblje: za XII.

31.1.

sri

Tablica F2 Pasivne kamatne stope Hrvatske narodne banke 

Razdoblje: za XII.

31.1.

sri

Tablica F3 Obvezne pričuve banaka 

Razdoblje: za XII.

31.1.

sri

Tablica F4 Indikatori likvidnosti banaka 

Razdoblje: za XII.

31.1.

sri

Tablica G1a Kamatne stope kreditnih institucija na kunske depozite bez valutne klauzule (novi poslovi) 

Razdoblje: za XII.

31.1.

sri

Tablica G1b Kamatne stope kreditnih institucija na kunske depozite s valutnom klauzulom (novi poslovi) 

Razdoblje: za XII.

31.1.

sri

Tablica G1c Kamatne stope kreditnih institucija na devizne depozite (novi poslovi) 

Razdoblje: za XII.

31.1.

sri

Tablica G2a Kamatne stope kreditnih institucija na kunske kredite kućanstvima bez valutne klauzule (novi poslovi) 

Razdoblje: za XII.

31.1.

sri

Tablica G2b Kamatne stope kreditnih institucija na kunske kredite kućanstvima s valutnom klauzulom (novi poslovi) 

Razdoblje: za XII.

31.1.

sri

Tablica G2c Kamatne stope kreditnih institucija na devizne kredite kućanstvima (novi poslovi) 

Razdoblje: za XII.

31.1.

sri

Tablica G3a Kamatne stope kreditnih institucija na kunske kredite nefinancijskim društvima bez valutne klauzule (novi poslovi) 

Razdoblje: za XII.

31.1.

sri

Tablica G3b Kamatne stope kreditnih institucija na kunske kredite nefinancijskim društvima s valutnom klauzulom (novi poslovi) 

Razdoblje: za XII.

31.1.

sri

Tablica G3c Kamatne stope kreditnih institucija na devizne kredite nefinancijskim društvima (novi poslovi) 

Razdoblje: za XII.

31.1.

sri

Tablica G4 Efektivne kamatne stope kreditnih institucija za odabrane kredite (novi poslovi) 

Razdoblje: za XII.

31.1.

sri

Tablica G5a Kamatne stope kreditnih institucija na kunske depozite i kredite bez valutne klauzule (stanja) 

Razdoblje: za XII.

31.1.

sri

Tablica G5b Kamatne stope kreditnih institucija na kunske depozite i kredite s valutnom klauzulom (stanja) 

Razdoblje: za XII.

31.1.

sri

Tablica G5c Kamatne stope kreditnih institucija na devizne depozite i kredite (stanja) 

Razdoblje: za XII.

31.1.

sri

Tablica G6a Kamatne stope kreditnih institucija na kunske depozite i kredite bez valutne klauzule (novi poslovi) 

Razdoblje: za XII.

31.1.

sri

Tablica G6b Kamatne stope kreditnih institucija na kunske depozite i kredite s valutnom klauzulom (novi poslovi) 

Razdoblje: za XII.

31.1.

sri

Tablica G6c Kamatne stope kreditnih institucija na devizne depozite i kredite (novi poslovi) 

Razdoblje: za XII.

31.1.

sri

Tablica H12 Bruto inozemni dug prema domaćim sektorima 

Razdoblje: za X.

31.1.

sri

Tablica H13 Bruto inozemni dug javnog sektora, privatnog sektora za koji jamči javni sektor i privatnog sektora za koji ne jamči javni sektor 

Razdoblje: za X.

31.1.

sri

Tablica H14 Projekcija otplate bruto inozemnog duga po domaćim sektorima 

Razdoblje: za X.

31.1.

sri

Tablica H15 Bruto inozemni dug ostalih domaćih sektora 

Razdoblje: za X.

31.1.

sri

Tablica H7 Međunarodne pričuve Hrvatske narodne banke i devizne pričuve banaka 

Razdoblje: za XII.

31.1.

sri

Tablica H8 Međunarodne pričuve i devizna likvidnost 

Razdoblje: za XII.

31.1.

sri

Tablica I1 Nefinancijski računi opće države (ESA 2010) (godišnji i kvartalni podaci) 

Razdoblje: za 3.tr.

31.1.

sri

Tablica I3 Dug opće države (ESA 2010) 

Razdoblje: za X.

31.1.

sri

Tablica O2 Ostali instrumenti i mjere - minimalno potrebna devizna potraživanja 

Razdoblje: za XII.