Zahtjevi

Objavljeno: 20.6.2016. Ažurirano: 6.4.2021.

Zahtjev za tehničku analizu

Zahtjev za analizu i zamjenu oštećenih novčanica kune

Zahtjev za analizu i zamjenu obojenih novčanica kune

Zahtjev za analizu i zamjenu oštećenoga kovanog novca kune

Zahtjev za edukativnu brošuru

Zahtjev za provjeru rada uređaja

Zahtjev za privremenu posudbu kompleta uzoraka