Zahtjevi

Objavljeno: 20.6.2016. Ažurirano: 12.7.2023.

Zahtjev za tehničku analizu

Zahtjev za analizu i zamjenu gotovog novca (samo za gotov novac kune u povlačenju)

Zahtjev za analizu i zamjenu neprikladnih euronovčanica

Zahtjev za analizu i zamjenu obojenih euronovčanica

Zahtjev za analizu i zamjenu neprikladnih eurokovanica

Zahtjev za edukativnu brošuru

Zahtjev za provjeru rada uređaja