Jedinstveni sanacijski mehanizam

Objavljeno: 27.4.2021.
Republika Hrvatska postala je 1. listopada 2020. članicom jedinstvenoga sanacijskog mehanizma.

Slijedom odluke Europske središnje banke od 10. srpnja 2020. o uspostavi bliske suradnje s Hrvatskom narodnom bankom dana 1. listopada 2020. Republika Hrvatska postala je državom članicom sudionicom jedinstvenoga sanacijskog mehanizma.

Jedinstveni sanacijski mehanizam obuhvaća jednoznačna regulatorna pravila za rješavanje financijskih poteškoća svih kreditnih institucija u državama članicama sudionicama bilo stečajem ili prisilnom likvidacijom ili, iznimno u slučaju postojanja javnog interesa, sanacijom, uz minimalne troškove poreznim obveznicima i realnom gospodarstvu. Postao je u potpunosti funkcionalan 1. siječnja 2016.

Jedinstveni sanacijski mehanizam čine Jedinstveni sanacijski odbor i nacionalna sanacijska tijela država članica sudionica. Države članice sudionice jesu one države članice Europske unije koje imaju nacionalnu valutu euro ili koje su s Europskom središnjom bankom uspostavile blisku suradnju.

Za osiguravanje učinkovite primjene sanacijskih instrumenata i izvršavanje ovlasti za sanaciju u jedinstvenom sanacijskom mehanizmu moguće je koristiti se i sredstvima iz Jedinstvenog fonda za sanaciju.

Doprinose u Jedinstveni fond za sanaciju uplaćuju kreditne institucije i određena investicijska društava iz svih država članica sudionica, čime se osigurava da financijska industrija u cijelosti osigurava stabilizaciju financijskog sustava.