Druge publikacije

Objavljeno: 31.1.2015.

Druge publikacije obuhvaćaju tiskana i elektronička izdanja u kojima se objavljuju sadržajno specifične informacije i podaci od interesa za Banku.

Sve publikacije su besplatne i raspoložive u elektroničkom obliku za preuzimanje.

Odabrane teme primijenjene ekonometrije: Uvod u analizu vremenskih nizova

Publikacija Ostale publikacije
Datum Ožujak 2023.
Autor Tihana Škrinjarić

Odabrane teme primijenjene ekonometrije: Linearni regresijski model

Publikacija Ostale publikacije
Datum Ožujak 2023.
Autor Tihana Škrinjarić

Kuna – 25 godina novčane jedinice Republike Hrvatske

Publikacija Ostale publikacije
Datum Svibanj 2019.
Autor Tomislav Bilić

Numizmatička izdanja Hrvatske narodne banke 1994. - 2014.

Publikacija Ostale publikacije
Datum Svibanj 2014.

Povijest novca u Hrvatskoj, 1527. − 1941.

Publikacija Ostale publikacije
Datum Svibanj 2014.
Autor Mira Kolar-Dimitrijević

Dva desetljeća hrvatske kune

Publikacija Ostale publikacije
Datum Svibanj 2013.
Autor Tomislav Bilić, Ivan Mirnik, Miroslav Nađ

Analiza inozemne zaduženosti RH

Publikacija Ostale publikacije
Datum Svibanj 2006.

Euro, novac koji dolazi

Publikacija Ostale publikacije
Datum Kolovoz 2001.

Financijska kriza: beskonačna priča?

Publikacija Ostale publikacije
Datum Siječanj 2000.
Autor Velimir Šonje

Potrošnja inozemnih putnika u Hrvatskoj i domaćih putnika u inozemstvu u 1998. godini

Publikacija Ostale publikacije
Datum Srpanj 1999.
Autor dr. Siniša Horak, Zrinka Marušić, dipl.ing., dr. Ante Radnić