Kontakti

Objavljeno: 11.12.2015. Ažurirano: 28.2.2020.
OSNOVNI PODACI

Hrvatska narodna banka
Trg hrvatskih velikana 3
10000 Zagreb
Republika Hrvatska
Telefon: + 385 1 45 64 555
Telefaks: + 385 1 46 10 551, 45 50 726
Swift: NBHRHR2X


ODNOSI S JAVNOŠĆU

Na elektroničku adresu info@hnb.hr možete uputiti svoje upite o temama iz djelokruga Hrvatske narodne banke. Kao i dosad, rado ćemo odgovoriti na sve takve upite, osim na one anonimne.

Za korisničke informacije i probleme, obratite se na zastita.potrosaca@hnb.hr


ODNOSI S MEDIJIMA

Svoje upite šaljite na elektroničku adresu press@hnb.hr ili nas nazovite na sljedeće brojeve telefona:

+ 385 1 45 65 006
+ 385 1 45 90 337


EDUKACIJA

Zamolbe za organizaciju edukativnih posjeta Hrvatskoj narodnoj banci možete uputiti na adresu edukacija@hnb.hr ili na broj telefona  + 385 1 45 64 576.


SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE

Hrvatska narodna banka omogućava pristup informacijama o svom radu redovitim objavljivanjem informacija na internetskoj stranici i davanjem informacija korisniku koji je HNB-u podnio zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama. To pravo može se ostvariti podnošenjem usmenog ili pismenog zahtjeva.

Zahtjevi za pristup informacijama – moraju sadržavati naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi, podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije, ime i prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište – mogu se uputiti na sljedeću adresu elektroničke pošte: info@hnb.hr. HNB ne naplaćuje naknadu za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.
Obrasci: 

Svaka fizička ili pravna osoba ima u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama pravo na ponovnu uporabu informacija koje posjeduje ili objavljuje Hrvatska narodna banka te ih može upotrijebiti u komercijalne i nekomercijalne svrhe, uz obvezno navođenje izvora podataka. 
Obrazac: 

U skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama službenikom za informiranje (info@hnb.hr) u HNB-u imenovana je Dubravka Budak, glavni stručni suradnik u Direkciji za eksternu, internu i digitalnu komunikaciju.


OBAVIJESTI RADNIKA KREDITNIH INSTITUCIJA O POVREDI PROPISA

U skladu sa Zakonom o kreditnim institucijama Hrvatska narodna banka otvorila je elektroničku adresu opp@hnb.hr na koju radnici kreditnih institucija koji raspolažu informacijama o povredi Zakona o kreditnim institucijama, Uredbe (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o bonitetnim zahtjevima za kreditne institucije i investicijska društva i o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 te podzakonskih propisa donesenih na temelju navedenog zakona i uredbe (primjerice informacije o odobravanju kredita mimo propisanih pravila i procedura, propuštanju utvrđivanja povezanih osoba, prekoračenju dopuštenih izloženosti, neispravnom rezerviranju sredstava za sudske sporove i sl.), mogu o tome obavijestiti Hrvatsku narodnu banku.

Obavijest o povredi propisa može se uputiti i poštom na adresu Hrvatska narodna banka, Trg hrvatskih velikana 3, 10002 Zagreb, s naznakom: "Obavijest o povredi propisa".

Unaprijed zahvaljujemo na dostavljenim informacijama, koje ćemo razmotriti te, ako utvrdimo postojanje osnove za postupanje iz nadležnosti Hrvatske narodne banke, poduzeti odgovarajuće radnje u skladu sa svojim nadležnostima. Hrvatska narodna banka je s dostavljenim informacijama dužna postupati kao s povjerljivim podacima te ih, kao i podatke o eventualno poduzetim radnjama, može učiniti dostupnima isključivo u slučajevima iz članka 206. Zakona o kreditnim institucijama. Podatke o osobi koja je dostavila obavijest Hrvatska narodna banka može upotrijebiti isključivo ako je to nužno u svrhu provođenja istrage u kaznenom postupku ili za pokretanje drugih sudskih postupaka.

Ostale obavijesti i upite, molimo, uputite isključivo na elektroničku adresu info@hnb.hr. Na sve ćemo upite pravodobno odgovoriti.

Obavijest o prigovoru na rad kreditne institucije ili unije možete uputiti elektroničkim putem ispunjavajući e-obrazac Prijavite nam, a pitanje o zaštiti vaših prava u korištenju bankovnih i financijskih usluga ispunjavajući e-obrazac Upit. Prigovor ili pitanje možete uputiti pismenim putem na adresu:

HRVATSKA NARODNA BANKA
Ured za praćenje zaštite potrošača
Trg hrvatskih velikana 3
10000 Zagreb


OSTALI KONTAKTI

Webmaster: webmaster@hnb.hr
Publikacije: publikacije@hnb.hr