Euro-NKS

Objavljeno: 1.1.2023.

EuroNKS platni je sustav za obračun platnih transakcija SEPA kreditnih transfera (SCT) i SEPA izravnih terećenja (SDD), nacionalnih i prekograničnih.

Financijska agencija (Fina) jedini je izvor podataka za statističke prikaze koji se odnose na EuroNKS.

Procedura prikupljanja i statističke obrade relevantnih podataka za platni sustav EuroNKS kao i metodologija prikaza i objave statističkih podataka provest će se krajem 2023. godine.