Objasni mi

Što su virtualne valute?

Što je bankovna unija?

Što je jedinstveni nadzorni mehanizam?

Što neku banku čini značajnom (significant institution)?

Što su manje značajne institucije (less significant institutions)?

Zašto je Hrvatska uspostavila blisku suradnju s Europskom središnjom bankom?

Što uspostavljanje bliske suradnje s ESB-om znači za nadzor hrvatskih banaka?

Koja je uloga zajedničkih nadzornih timova (Joint Supervisory Teams; JSTs)?

Što je postupak nadzorne provjere i ocjene (Supervisory Review and Evaluation Process; SREP)?

Koje ovlasti Hrvatska narodna banka zadržava u nadzoru banaka u odnosu na Europsku središnju banku?

Na što se odnose supervizorske odluke koje izdaje ESB?

Kako se usvajaju supervizorske odluke u jedinstvenom nadzornom mehanizmu (SSM)?

Kako se usvajaju supervizorske odluke u Republici Hrvatskoj?

Kako se usvajaju supervizorske odluke vezane uz hrvatske banke tijekom bliske suradnje s ESB-om?

Što je sveobuhvatna procjena (comprehensive assessment; CA) i zašto se provodi?

Tko je u Hrvatskoj provodio sveobuhvatnu procjenu, ESB ili HNB?

Koji je bio vremenski raspored i opseg sveobuhvatne procjene u Republici Hrvatskoj?

Koja je poveznica između priprema Hrvatske za ulazak u ERM II, ulaska u supervizorsku blisku suradnju s Europskom središnjom bankom i pristupanja Hrvatske jedinstvenom sanacijskom mehanizmu?

Što je jedinstveni sanacijski mehanizam?

Koje su prednosti SRM-a u odnosu na nacionalne sanacijske mehanizme?

Koja je uloga Jedinstvenoga sanacijskog odbora?

Za koje će kreditne institucije sa sjedištem u Hrvatskoj SRB biti izravno odgovoran i što to znači?

Kako se donose odluke u SRB-u?

Koje su uloge hrvatskih nacionalnih sanacijskih tijela u jedinstvenom sanacijskom mehanizmu?

Koje će promjene donijeti pridruživanje Hrvatske SRM-u kreditnim institucijama, a koje nacionalnim sanacijskim tijelima odnosno HNB-u?