Regulativa

Objavljeno: 25.5.2015.

Na financijsku stabilnost, osim kretanja u samom financijskom sustavu, utječu također brojni drugi činitelji, a uz HNB na nju mogu utjecati i druge institucije. Zbog tih razloga regulativa koja se neposredno ili posredno može odnositi na financijsku stabilnost nije vezana samo uz zakone i odluke koje donosi HNB. Najvažniji zakoni povezani s financijskom stabilnosti i središnjom bankom jesu Zakon o HNB-u, kojim se središnjoj banci izravno dodjeljuje zadatak očuvanja financijske stabilnosti, Zakon o kreditnim institucijama, kojim se regulira najznačajniji segment domaćega financijskog sustava za koji je nadležan HNB te Zakon o Vijeću za financijsku stabilnost, kojim se osigurava suradnja HNB-a s ostalim institucijama čije djelovanje može utjecati na financijsku stabilnost: Hanfom, Ministarstvom financija i Državnom agencijom za sanaciju banaka i osiguranje štednih uloga. Osim tih zakona za očuvanje financijske stabilnosti, posebice u kriznim situacijama, iznimno su važni i Zakon o osiguranju depozita te Zakon o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava.