Zakon o dopunama Zakona o kreditnim institucijama

Područje Kreditne institucije
Objavljeno (NN, br. 70/2019.)
Link

Zakon o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava

Područje Sanacija
Objavljeno (NN, br. 19/2015.)
Link

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava

Područje Sanacija
Objavljeno (NN, br. 16/2019.)
Link

Zakon o usporedivosti naknada, prebacivanju računa za plaćanje i pristupu osnovnom računu

Područje Platni promet
Objavljeno (NN, br. 70/2017.)
Link

Zakon o kreditnim institucijama

Područje Kreditne institucije
Objavljeno (NN, br. 159/2013.)
Link

Zakon o platnom prometu

Područje Platni promet
Objavljeno (NN, br. 66/2018.)
Link

Zakon o elektroničkom novcu

Područje Elektronički novac
Objavljeno (NN, br. 64/2018.)
Link

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kreditnim institucijama

Područje Kreditne institucije
Objavljeno (NN, br. 15/2018.)
Link

Zakon o provedbi uredbi Europske unije iz područja platnog prometa

Područje Platni promet, EU propisi
Objavljeno (NN, br. 50/2016.)
Link

Zakon o konačnosti namire u platnim sustavima i sustavima za namiru financijskih instrumenata

Područje Platni promet
Objavljeno (NN, br. 59/2012.)
Link

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o konačnosti namire u platnim sustavima i sustavima za namiru financijskih instrumenata

Područje Platni promet
Objavljeno (NN, br. 44/2016.)
Link

Zakon o izmjenama i dopunama zakona o kreditnim institucijama

Područje Kreditne institucije
Objavljeno (NN, br. 102/2015.)
Link

Zakon o izmjenama i dopunama zakona o kreditnim institucijama

Područje Kreditne institucije
Objavljeno (NN, br. 19/2015.)
Link

Zakon o Vijeću za financijsku stabilnost

Područje Financijska stabilnost
Objavljeno (NN 159/2013.)
Link

Zakon o deviznom poslovanju

Područje Devizno poslovanje
Objavljeno (NN, br. 96/2003.)
Link

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju

Područje Devizno poslovanje
Objavljeno (NN, br. 76/2013.)
Link

Zakon o Hrvatskoj narodnoj banci

Područje Središnja banka
Objavljeno (NN, br. 75/2008.)
Link

Zakon o financijskim konglomeratima

Područje Financijski konglomerati
Objavljeno (NN, br. 147/2008.)
Link

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o financijskim konglomeratima

Područje Financijski konglomerati
Objavljeno (NN, br. 54/2013.)
Link

Zakon o kreditnim unijama

Područje Kreditne unije
Objavljeno (NN, br. 141/2006.)
Link

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kreditnim unijama

Područje Kreditne unije
Objavljeno (NN, br. 90/2011.)
Link

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju

Područje Devizno poslovanje
Objavljeno (NN, br. 145/2010.)
Link

Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju

Područje Devizno poslovanje
Objavljeno (NN, br. 153/2009.)
Link

Uredba o izmjeni Zakona o deviznom poslovanju

Područje Devizno poslovanje
Objavljeno (NN, br. 92/2009.)
Link

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kreditnim unijama

Područje Kreditne unije
Objavljeno (NN, br. 25/2009.)
Link

Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju

Područje Devizno poslovanje
Objavljeno (NN, br. 150/2008.)
Link

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju

Područje Devizno poslovanje
Objavljeno (NN, br. 132/2006.)
Link

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju

Područje Devizno poslovanje
Objavljeno (NN, br. 140/2005.)
Link

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci

Područje Središnja banka
Objavljeno (NN, br. 54/2013.)
Link

Pretraživanje regulative