Platne kartice

Objavljeno: 1.2.2015. Ažurirano: 30.8.2019.
Platne kartice najčešće su korišteni instrument bezgotovinskog plaćanja.

Platne su kartice, zbog jednostavnoga korištenja, uštede vremena i lakše dostupnosti sredstvima na računu, sve prisutnije u našem životu. Platna kartica je sredstvo kojim je, među ostalim, moguće podizati gotovinu, plaćati robu ili usluge s odgodom plaćanja ili, pak, u nekoliko obroka, plaćati na prodajnom mjesta ili na daljinu. Koje konkretne usluge možete ugovoriti ovise, prije svega, o vrsti izabrane platne kartice te o ponudi konkretnog izdavatelja.

Međutim, osim brojnih pogodnosti koje su povezane s pojedinom vrstom platne kartice, važno je imati na umu i raspitati se o svim troškovima povezanima s korištenjem kartice i potencijalnim financijskim rizicima. Prije donošenja odluke o izboru platne kartice poželjno je dobro razmisliti o izboru izdavatelja kartice i njegovim uvjetima poslovanja, o tome je li vam platna kartica doista potrebna i za što će se točno rabiti kako biste pri samom izboru konkretne platne kartice bili sigurni da vam u budućnosti to neće biti neplanirano i neočekivano dodatno financijsko opterećenje.

Na što je potrebno posebno obratiti pozornost

Pri razmatranju odluke o podnošenju zahtjeva za izdavanje platne kartice potrebno je prikupiti informacije kod više izdavatelja, a ovisno o vrsti platne kartice koja vas zanima detaljno se raspitajte o:

 • svim naknadama za izdavanje i korištenje platne kartice
 • godišnjoj članarini
 • naknadama u slučaju gubitka platne kartice i izdavanja nove
 • naknadama u slučaju gubitka osobnoga identifikacijskog broja (PIN-a)
 • mogućnostima i naknadi za izdavanje dodatne kartice za dodatnoga korisnika
 • sigurnosnim obilježjima platne kartice
 • svim mogućnostima koje pruža konkretna platna kartica
 • načinu i učestalosti dostavljanja računa ako je riječ o kreditnoj platnoj kartici
 • postupku koji se slijedi ako kartica ostane u bankomatu
 • uvjetima izmirivanja obveza ako je riječ o kreditnoj kartici (npr. visina kamatne stope) i posljedicama neurednosti u plaćanjima dospjelih računa i
 • tečaju koji se primjenjuje u međunarodnim plaćanjima pri podizanju gotovine u inozemstvu i sl.

Platna kartica je sredstvo plaćanja i kao takvu je treba dobro čuvati i voditi računa o njezinoj sigurnosti pri korištenju. Tako se, primjerice, osobni identifikacijski broj (PIN) ne bi smio nositi zajedno s platnom karticom niti je dobro da ga kažete nekoj drugoj osobi. Pritom imajte na umu da se platnom karticom smije koristiti samo njezin vlasnik odnosno onaj na čije ime ona glasi.

U slučaju da platnu karticu izgubite ili vam je ukradu, potrebno je odmah o tome obavijestiti izdavatelja kartice, koji će, po primitku obavijesti, trenutno blokirati vašu platnu karticu i na taj način spriječiti njezino neovlašteno korištenje. Brzina informiranja izdavatelja platne kartice o navedenim događajima iznimno je važna jer na taj način smanjujete mogućnost nastanka troškova kao posljedice njezine zloporabe od trenutka prijave njezina gubitka ili krađe.

VAŽNO: Ustupanje kartice drugoj osobi na korištenje nije dozvoljeno. U vašem je interesu postupati po pravilima koja su povezana sa sigurnošću korištenja platnih kartica jer na taj način izbjegavate nepotrebne neugodnosti i uvelike smanjujete mogućnost potencijalnih zloporaba vaše platne kartice.

Vrste platnih kartica

Kartice možemo podijeliti na debitne, kreditne i prepaid platne kartice. Koristite li se debitnom karticom, račun će vam biti terećen odmah po nastalom trošku, kod prepaid kartice sredstva je potrebno unaprijed položiti na račun, a kod kreditnih kartica postoji neki oblik odgođenog plaćanja učinjenih troškova. Platne kartice vrlo su raširene u svojoj primjeni jer su prihvaćene na mnogim prodajnim mjestima u zemlji i inozemstvu, a često se rabe i u internetskim plaćanjima.

Debitna platna kartica izdaje se pri otvaranju transakcijskog računa – tekućeg računa ili žiroračuna. Korištenjem debitne kartice možete podizati gotovinu i obavljati kupnju do iznosa koji je raspoloživ na računu. Treba znati da raspoloživi iznos na računu uključuje i iznos prešutnoga odnosno odobrenoga dopuštenog prekoračenja, ako je ono ugovoreno.

Kako biste osigurali trošenje samo raspoloživih sredstava, važno je voditi osobnu evidenciju o stanju sredstava na računu ili se informirati putem izvadaka i obavijesti o stanju i prometima po računu koje vam dostavlja vaša kreditna institucija.

Napomena: Izdavatelj debitne platne kartice (vaša kreditna institucija) vjerojatno ne naplaćuje naknadu ako se koristite debitnom karticom na njezinim bankomatima, ali se vrlo često naplaćuje naknada ako se koristite drugim bankomatima. Kako biste izbjegli ovakvu vrstu dodatnih troškova, pri otvaranju računa možete izabrati onu kreditnu instituciju koja ima bankomate u vašoj blizini (kuće, stana ili posla), a prije upotrebe bankomata koji nisu u mreži vaše kreditne institucije svakako je potrebno informirati se o visini naknade koja bi vam mogla biti naplaćena za navedenu uslugu.

Kreditna kartica je instrument bezgotovinskoga platnog prometa kojim se također može podizati gotovina na bankomatima, ali joj je glavno obilježje to što omogućuje kupnju robe i usluga na kredit. Ovisno o vrsti razlikujemo kreditne kartice kojima se kupnja plaća na rate, s odgodom plaćanja, pri čemu cjelokupni iznos dolazi na naplatu u sljedećem mjesecu, ili s odgodom plaćanja, pri čemu je obvezno platiti samo određeni postotak u sljedećem mjesecu, dok se na ostatak duga obračunava kamata.

Kreditna se kartica izdaje kreditno sposobnom potrošaču, a kreditnu sposobnost procjenjuje izdavatelj kartice. Pri izdavanju kreditne kartice najčešće se jednokratno plaća upisnina, a godišnja članarina naplaćuje se za svaku godinu korištenja kartice. Prije samog ugovaranja kartice informirajte se o načinu korištenja i naplate, pripadajućim troškovima i naknadama, koji ovise o izabranoj vrsti kreditne kartice.

Kako se uvjeti povezani s pojedinom kreditnom karticom mogu znatno razlikovati, potrebno je osobito obratiti pozornost na visinu kamatne stope koja se primjenjuje pri korištenju kreditne kartice, obračun kamata, visinu godišnje članarine i uvjete povezane s plaćanjem računa i posljedice koje za vas mogu nastati ako račun ne platite na vrijeme.

VAŽNO: Najbolji način da u potpunosti iskoristite prednosti, a izbjegnete nedostatke povezane s korištenjem kreditne kartice jest prethodno sagledavanje vlastitih financijskih mogućnosti u odnosu na vaše želje i potrebe. Nakon što odlučite kako ćete se koristiti kreditnom karticom, važno je da razumijete sva njezina obilježja jer ćete na taj način odgovorno upravljati svojim troškovima.

Uobičajena upozorenja za sigurno čuvanje i korištenje platnih kartica

Pri dnevnom korištenju:

 • Potpišite se na poleđini kartice.
 • Osobni identifikacijski broj (PIN) ne čuvajte zajedno s karticom i ne spremajte ga u mobitel.
 • Držite karticu na sigurnom.
 • Ne držite sve kartice zajedno na jednom mjestu.
 • Redovito provjeravajte transakcije i neovlaštenu transakciju odmah prijavite izdavatelju kartice.

Kada kupujete ili podižete gotovinu na bankomatu:

 • Kad trgovcu date karticu za plaćanje kupljene robe ili usluge, vodite računa o tome da u svakom trenutku vidite svoju karticu, a nakon provedene transakcije provjerite je li vam ona vraćena.
 • Čuvajte potvrdu o provedenoj transakciji.
 • Uzmite kopiju računa plaćenoga kreditnom karticom i provjerite je li vam naplaćen ispravan iznos.
 • Provjerite je li nešto sumnjivo na bankomatu na kojemu ste odlučili podići gotovinu.
 • Provjerite promatra li vas netko.
 • Pri unošenju PIN-a drugom rukom zaštitite tipkovnicu od pogleda.

Kada plaćate na internetu:

 • Budite oprezni kod velikih popusta ili izrazito primamljivih online ponuda.
 • Uvijek pročitajte tekst pisan sitnim slovima, a svakako obratite pozornost na ono što piše iza kvadratića koji su već označeni kao nešto što unaprijed prihvaćate.
 • Ne odgovarajte na e-mail poruke u kojima od vas traže broj vašeg računa, broj kreditne kartice i datum isteka njezine valjanosti.
 • Vodite evidenciju o obavljenim transakcijama i ne čuvajte podatke o kreditnoj kartici i PIN-u u svom računalu koje niste zaštitili šifrom koja je poznata samo vama.
 • Koristite se sigurnim internetskim pretraživačem i izbjegavajte obavljanje transakcija korištenjem javno dostupnoga računala.

U slučaju gubitka ili krađe kreditne kartice, ako posumnjate da netko zna vaš PIN ili ako vam je kartica ostala u bankomatu, odmah stupite u kontakt s izdavateljem kartice.

Kartice kojima se više ne koristite ili im je istekao rok valjanosti odmah uništite (prerežite škarama). Ako želite otkazati uslugu korištenja kartice, uništavanje kartice nije dovoljno, već je potrebno otići osobno izdavatelju kartice i zatražiti raskidanje poslovnog odnosa.

Prepaid kartica

Da bi se prepaid kartica mogla rabiti, prethodno je potrebno na nju uplatiti određeni iznos sredstava koji planirate potrošiti. Nakon toga tom karticom možete obavljati kupnju dok vam stanje na kartici ne bude jednako nuli. Kako biste izabrali karticu koja najbolje odgovara vašim potrebama te izbjegli eventualne neočekivane troškove, dobro je informirati se o uvjetima poslovanja prije početka korištenja kartice.