Supervizorska javna objava

Objavljeno: 24.7.2014. Ažurirano: 25.7.2022.

Direktivom 2013/36/EU zahtijeva se da nadležna tijela objavljuju određene informacije kako bi unutarnje bankarsko tržište funkcioniralo što učinkovitije te kako bi građanima Unije bila omogućena odgovarajuća razina transparentnosti. Informacije koje se objavljuju trebale bi biti dostatne za omogućivanje smislene usporedbe pristupa koje donose nadležna tijela različitih država članica. Kako bi se ta ocjena dodatno olakšala, informacije od svih nadležnih tijela trebaju se objaviti u zajedničkom formatu, redovito ažurirati i biti dostupne na jedinstvenoj elektroničkoj lokaciji.

Internetska stranica Europskoga nadzornog tijela za bankarstvo (EBA) služi kao središnje elektroničko spremište podataka o superviziji i omogućuje brzu i jednostavnu usporedbu relevantnih informacija. Internetske stranice nadležnih tijela pružaju opsežne i detaljne informacije.

Na temelju Odluke (EU) 2020/1016 Europske središnje banke od 24. lipnja 2020. o uspostavi bliske suradnje između Europske središnje banke i Hrvatske narodne banke (ESB/2020/31), Europska središnja banka od 1. listopada 2020. nadležno je tijelo za značajne nadzirane subjekte i značajne nadzirane grupe, dok je Hrvatska narodna banka nadležno tijelo za manje značajne nadzirane subjekte i manje značajne nadzirane grupe.

Hrvatska narodna banka kao nadležno tijelo za manje značajne nadzirane subjekte i manje značajne nadzirane grupe objavljuje i osigurava pristup informacijama povezanima sa zakonskim tekstovima, odlukama, uputama i smjernicama koje se primjenjuju u području bonitetne regulative i supervizije kreditnih institucija u Republici Hrvatskoj.

Europska središnja banka kao nadležno tijelo za značajne nadzirane subjekte i značajne nadzirane grupe na svojim internetskim stranicama objavljuje i osigurava pristup informacijama povezanima sa zakonskim tekstovima, odlukama, uputama i smjernicama koje se primjenjuju u području bonitetne regulative i supervizije kreditnih institucija u okviru Jedinstvenog nadzornog mehanizma (SSM).