Bilten o bankama

Objavljeno: 17.7.2015. Ažurirano: 17.7.2015.

Bilten o bankama je godišnja publikacija Hrvatske narodne banke koja pruža pregled stanja i kretanja u bankovnom sektoru RH na agregiranoj razini kao i osnovne informacije o pojedinim kreditnim institucijama. Ova je publikacija informativne prirode te daje osnovu za daljnje analize.

Prvi broj Biltena o bankama izdan je u ožujku 2001.

Bilten o bankama, br. 31

Objavljeno: 5.9.2018.
Publikacija Bilten o bankama
Datum Rujan 2018.
Godina izdanja 18
ISSN 1334-0115