Kalendar

Objavljeno: 14.11.2022.

Hrvatska narodna banka objavljuje kalendare članova rukovodstva HNB-a u njihovu svojstvu članova tijela Europske središnje banke na visokoj razini (članovi Upravnog vijeća, Izvršnog odbora i Nadzornog odbora).

Kalendar obuhvaća institucionalne sastanke, govore, sudjelovanje na konferencijama i događajima kao i sastanke s vanjskim strankama (uključujući medije), pod uvjetom da objavljivanje tih podataka ne ugrožava zaštitu javnih interesa na razini EU-a. Kalendar se objavljuje s odmakom od tri mjeseca.


Kalendar Tomislava Ćorića
Kalendar sadržava podatke o obvezama Tomislava Ćorića, člana Nadzornog odbora ESB-a. Obuhvaća institucionalne sastanke, govore, sudjelovanje na konferencijama i događajima kao i sastanke s vanjskim strankama (uključujući medije), pod uvjetom da objavljivanje tih podataka ne ugrožava zaštitu javnih interesa na razini EU-a. Kalendar se objavljuje s odmakom od tri mjeseca. Više ...