Kalendar

Objavljeno: 14.11.2022. Ažurirano: 19.4.2023.

Hrvatska narodna banka objavljuje kalendare članova rukovodstva HNB-a u njihovu svojstvu članova tijela Europske središnje banke na visokoj razini (članovi Upravnog vijeća, Izvršnog odbora i Nadzornog odbora).

Kalendar obuhvaća institucionalne sastanke, govore, sudjelovanje na konferencijama i događajima kao i sastanke s vanjskim strankama (uključujući medije), pod uvjetom da objavljivanje tih podataka ne ugrožava zaštitu javnih interesa na razini EU-a. Kalendar se objavljuje s odmakom od tri mjeseca.


Kalendar Borisa Vujčića
Kalendar sadržava podatke o obvezama Borisa Vujčića, u svojstvu člana Upravnog vijeća ESB-a. Obuhvaća institucionalne sastanke, govore, sudjelovanje na konferencijama i događajima kao i sastanke s vanjskim strankama (uključujući medije), pod uvjetom da objavljivanje tih podataka ne ugrožava zaštitu javnih interesa na razini EU-a. Kalendar se objavljuje s odmakom od tri mjeseca. Više ...

Kalendar Sandre Švaljek
Kalendar sadržava podatke o obvezama Sandre Švaljek u svojstvu zamjenice člana Upravnog vijeća ESB-a, Borisa Vujčića. Obuhvaća institucionalne sastanke, govore, sudjelovanje na konferencijama i događajima kao i sastanke s vanjskim strankama (uključujući medije), pod uvjetom da objavljivanje tih podataka ne ugrožava zaštitu javnih interesa na razini EU-a. Kalendar se objavljuje s odmakom od tri mjeseca. Više ...

Kalendar Tomislava Ćorića
Kalendar sadržava podatke o obvezama Tomislava Ćorića, u svojstvu člana Nadzornog odbora ESB-a. Obuhvaća institucionalne sastanke, govore, sudjelovanje na konferencijama i događajima kao i sastanke s vanjskim strankama (uključujući medije), pod uvjetom da objavljivanje tih podataka ne ugrožava zaštitu javnih interesa na razini EU-a. Kalendar se objavljuje s odmakom od tri mjeseca. Više ...