Kalendar Sandre Švaljek

Objavljeno: 19.4.2023.
Kalendar Sandre Švaljek

Kalendar sadržava podatke o obvezama Sandre Švaljek u svojstvu zamjenice člana Upravnog vijeća ESB-a, Borisa Vujčića. Obuhvaća institucionalne sastanke, govore, sudjelovanje na konferencijama i događajima kao i sastanke s vanjskim strankama (uključujući medije), pod uvjetom da objavljivanje tih podataka ne ugrožava zaštitu javnih interesa na razini EU-a. Kalendar se objavljuje s odmakom od tri mjeseca.