Financijski izvještaji

Objavljeno: 3.5.2019. Ažurirano: 10.4.2020.

Hrvatska narodna banka sastavlja financijske izvještaje u skladu s Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja koji obuhvaćaju Međunarodne računovodstvene standarde (MRS), njihove dopune i povezana tumačenja te Međunarodne standarde financijskog izvještavanja (MSFI), njihove dopune i povezana tumačenja, koje je utvrdila Europska komisija, a objavljeni su u Službenom listu Europske unije (slijedom pristupanja Hrvatske Europskoj uniji od 1. srpnja 2013.).