Platne transakcije i računi

Objavljeno: 29.12.2016.

Platne transakcije i računi godišnja je publikacija Hrvatske narodne banke, prvi put objavljena u prosincu 2016., koja se izdaje u okviru statistike platnog prometa krajem svake kalendarske godine te obuhvaća i prikazuje podatke za prethodnu kalendarsku godinu. U publikaciji se objašnjavaju osnovni pojmovi povezani s pojedinim platnim uslugama definiranima Zakonom o platnom prometu te se iznose agregirani statistički podaci o nacionalnim i međunarodnim transakcijama kao i podaci o broju računa za plaćanje u RH.

Platne usluge obuhvaćene ovom publikacijom jesu kreditni transfer, trajni nalog, izravno terećenje, usluga plaćanja računa i novčana pošiljka.

Platne transakcije i računi – 2022.

Objavljeno: 20.7.2023.
Publikacija Platne transakcije i računi
Datum Srpanj 2023.
Godina izdanja VIII
ISSN 2459-8097
Dodatak Statistika platnog prometa