20 lipa

Objavljeno: 31.1.2015.

Sastav kovine: Čelična jezgra obložena niklom

Promjer: 18,5 mm

Težina: 2,9 g

Motiv na licu: U središnjem dijelu brojčana oznaka i naziv novčane jedinice "20 LIPA", a u pozadini prikaz stilizirane grane lipe u cvatu. U gornjem polukrugu, uz rub, natpis "REPUBLIKA HRVATSKA". Uz donji rub, u središnjem dijelu, prikaz grba Republike Hrvatske od kojeg je lijevo i desno prikaz pleterne ornamentike.

LIPA

Lipa je sveto slavensko drvo čija je simbolika sadržana u legendama, pričama i pisanoj povijesti sve do danas. To je medonosna ljekovita biljka od čijih se cvjetova spravlja čaj, jedan od najstarijih napitaka za očuvanje zdravlja i liječenje. Lipovina je posebno cijenjeno drvo u stolarstvu i tokarstvu. Lipa je autohtona vrsta hrvatskih šuma rasprostranjena u svim dijelovima Hrvatske. Snažno je i visoko drvo koje doseže starost od nekoliko stotina godina.

Motiv na naličju: U središnjem dijelu stilizirana grana masline s plodovima. Polukružno, uz lijevi rub, natpis "MASLINA" (lat. "OLEA EUROPAEA"). Uz donji rub, u središnjem dijelu, godina kovanja.

MASLINA

Maslina, lijek i hrana, uspijeva isključivo na Mediteranu. Kao jedna od najstarijih i najvažnijih biljnih kultura, simbolizira mir, zdravlje i mudrost. Zbog svoje dugovječnosti stablo masline može doživjeti i više tisuća godina. Zbog svoje vrijednosti maslinovo ulje čuvalo se poput suhog zlata u stoljetnim kamenicama. Još iz 8 ili 9 stoljeća p.n.e. datiraju nalazi koji potvrđuju razvoj maslinarstva u Dalmaciji, koji se nastavio stoljećima prerastavši u jednu od najvažnijih grana privrede jadranskog dijela Hrvatske.