Postupci sanacije

Objavljeno: 18.5.2022.
U ovoj rubrici daju se sve relevantne informacije i dokumentacija o postupku sanacije Sberbank d.d.

U vezi s obavijesti Europske središnje banke od 27. veljače 2022. o tome da Sberbank d.d. propada ili je vjerojatno da će propasti i Odlukom Jedinstvenoga sanacijskog odbora od 1. ožujka 2022. u kojoj je utvrđeno da su ispunjeni uvjeti za sanaciju te kreditne institucije i kojom se daje uputa Hrvatskoj narodnoj banci da otvori postupak sanacije nad navedenom kreditnom institucijom, Hrvatska narodna banka na sjednici Savjeta održanoj 1. ožujka 2022. donijela je Odluku o otvaranju postupka sanacije nad Sberbank d.d.

Postupak sanacije te kreditne institucije završen je 13. travnja 2022. donošenjem Odluke Hrvatske narodne banke o okončanju postupka sanacije.

Sažetak najznačajnijih aktivnosti provedenih u postupku sanacije Sberbank d.d. kao i sve odluke Hrvatske narodne banke donesene u ovom postupku daju se u nastavku: