Platni promet

O platnom prometu
Platni promet u Republici Hrvatskoj odvija se preko Hrvatskog sustava velikih plaćanja (HSVP), Nacionalnoga klirinškog sustava (NKS), sustava TARGET2 i sustava EuroNKS.
Nacionalni odbor za platni promet
Nacionalni odbor za platni promet osnovan je 24. veljače 2003., a osnovne su mu funkcije definiranje i predlaganje zajedničkih mjera u platnom prometu te praćenje razvoja i predlaganje primjene novih u...
Regulativa
U ovom poglavlju nalazi se relevantna regulativa iz područja platnog prometa u Republici Hrvatskoj.
Nadzor platnog prometa
Hrvatska narodna banka obavljajući nadzor nad institucijama za platni promet, institucijama za elektronički novac te platnim sustavima pridonosi sigurnosti plaćanja i stabilnosti hrvatskoga financijsko...
Platni sustavi
Platni promet u Republici Hrvatskoj odvija se preko četiri platna sustava, a to su Hrvatski sustav velikih plaćanja (HSVP), Nacionalni klirinški sustav (NKS), sustav TARGET2 i sustav EuroNKS.
Licenciranje
Licenciranje obuhvaća izdavanje odobrenja za pružanje platnih usluga, izdavanje elektroničkog novca, rad platnog sustava te obavljanje mjenjačkih poslova.
SEPA
SEPA je projekt na razini Europske unije koji označuje jedinstveno područje plaćanja u eurima.
Analitički osvrti
Analize, izvješća i osvrti izrađeni su na osnovi prikupljenih statističkih podataka o platnom prometu i elektroničkom novcu.