Platni promet

O platnom prometu
Platni promet u Republici Hrvatskoj odvija se preko Hrvatskog sustava velikih plaćanja (HSVP), Nacionalnoga klirinškog sustava (NKS), sustava NKSInst, sustava TARGET2 i sustava EuroNKS.
Nacionalni odbor za platni promet
Nacionalni odbor za platni promet osnovan je 24. veljače 2003., a osnovne su mu funkcije definiranje i predlaganje zajedničkih mjera u platnom prometu te praćenje razvoja i predlaganje primjene novih u...
Regulativa
U ovom poglavlju nalazi se relevantna regulativa iz područja platnog prometa u Republici Hrvatskoj.
Nadzor platnog prometa
Hrvatska narodna banka obavljajući nadzor nad institucijama za platni promet, institucijama za elektronički novac te platnim sustavima pridonosi sigurnosti plaćanja i stabilnosti hrvatskoga financijsko...
Platni sustavi
Platni promet u Republici Hrvatskoj odvija se preko pet platnih sustava, a to su Hrvatski sustav velikih plaćanja (HSVP), Nacionalni klirinški sustav (NKS), sustav NKSInst, sustav TARGET2 i sustav Euro...
Licenciranje
Licenciranje je postupak koji obuhvaća procjenu propisane dokumentacije podnesene Hrvatskoj narodnoj banci od podnositelja zahtjeva u svrhu izdavanja odobrenja za pružanje platnih usluga, odobrenja za ...
Ograničena mreža
​​​​​​​Hrvatska narodna banka nadležno je tijelo kojemu su pružatelji usluga ograničene mreže obvezni dostaviti obavijest ako ukupna vrijednost izvršenih platnih transakcija tijekom prethodnih 12 mjese...
SEPA
SEPA je projekt na razini Europske unije koji označuje jedinstveno područje plaćanja u eurima.
Analitički osvrti
Analize, izvješća i osvrti izrađeni su na osnovi prikupljenih statističkih podataka o platnom prometu i elektroničkom novcu.
Usporedite bankovne naknade
Objavljena usporedba naknada namijenjena je potrošačima. Ona obuhvaća usporedbu aktualnih naknada za najčešće korištene platne usluge, odnosno najreprezentativnije usluge povezane s računom za plaćanje...