Platni promet

O platnom prometu
Platni promet u Republici Hrvatskoj odvija se preko Hrvatskog sustava velikih plaćanja (HSVP), Nacionalnoga klirinškog sustava (NKS), sustava TARGET2 i sustava EuroNKS.
Nacionalni odbor za platni promet
Nacionalni odbor za platni promet osnovan je 24. veljače 2003., a osnovne su mu funkcije definiranje i predlaganje zajedničkih mjera u platnom prometu te praćenje razvoja i predlaganje primjene novih u...
Regulativa
U ovom poglavlju nalazi se relevantna regulativa iz područja platnog prometa u Republici Hrvatskoj.
Nadzor platnog prometa
Hrvatska narodna banka obavljajući nadzor nad institucijama za platni promet, institucijama za elektronički novac te platnim sustavima pridonosi sigurnosti plaćanja i stabilnosti hrvatskoga financijsko...
Platni sustavi
Platni promet u Republici Hrvatskoj odvija se preko četiri platna sustava, a to su Hrvatski sustav velikih plaćanja (HSVP), Nacionalni klirinški sustav (NKS), sustav TARGET2 i sustav EuroNKS.
Licenciranje
Licenciranje je postupak koji obuhvaća procjenu propisane dokumentacije podnesene Hrvatskoj narodnoj banci od podnositelja zahtjeva u svrhu izdavanja odobrenja za pružanje platnih usluga, odobrenja za ...
SEPA
SEPA je projekt na razini Europske unije koji označuje jedinstveno područje plaćanja u eurima.
Analitički osvrti
Analize, izvješća i osvrti izrađeni su na osnovi prikupljenih statističkih podataka o platnom prometu i elektroničkom novcu.
Usporedite bankovne naknade
Objavljena usporedba naknada namijenjena je potrošačima. Ona obuhvaća usporedbu aktualnih naknada za najčešće korištene platne usluge, odnosno najreprezentativnije usluge povezane s računom za plaćanje...