Kalendar Borisa Vujčića

Objavljeno: 14.4.2023.
Kalendar Borisa Vujčića

Kalendar sadržava podatke o obvezama Borisa Vujčića u svojstvu člana Upravnog vijeća ESB-a. Obuhvaća institucionalne sastanke, govore, sudjelovanje na konferencijama i događajima kao i sastanke s vanjskim strankama (uključujući medije), pod uvjetom da objavljivanje tih podataka ne ugrožava zaštitu javnih interesa na razini EU-a. Kalendar se objavljuje s odmakom od tri mjeseca.