Strukturni sistemski rizik

Objavljeno: 8.11.2017. Ažurirano: 24.12.2020.
Zaštitni sloj za strukturni sistemski rizik ZS (ssr) jest kapitalni sloj koji se koristi s ciljem smanjivanja i ublažavanja sistemskih rizika dugoročne i necikličke prirode koji mogu utjecati izravno na financijski sustav te neizravno na gospodarstvo u cjelini. Riječ je o promjenjivom kapitalnom sloju čija je uloga apsorbiranje gubitaka proizišlih iz moguće destabilizacije bankovnog sustava.

Visinu stope zaštitnoga kapitalnog sloja za strukturni sistemski rizik Hrvatska narodna banka utvrđuje ovisno o vrsti, opsegu i složenosti poslova pojedine kreditne institucije kao i na temelju analiza strukturnih elemenata financijske stabilnosti i sveobuhvatne ocjene rizika u gospodarstvu koje HNB redovito prati.

Od 29. prosinca 2020. sve su kreditne institucije sa sjedištem u Republici Hrvatskoj obvezne održavati zaštitni sloj za strukturni sistemski rizik u visini 1,5% ukupnog iznosa izloženosti riziku.

 

ARHIVA