Strukturni sistemski rizik

Objavljeno: 8.11.2017. Ažurirano: 28.2.2020.
Zaštitni sloj za strukturni sistemski rizik ZS (ssr) jest kapitalni sloj koji se koristi s ciljem smanjivanja i ublažavanja sistemskih rizika dugoročne i necikličke prirode koji mogu utjecati izravno na financijski sustav te neizravno na gospodarstvo u cjelini. Riječ je o promjenjivom kapitalnom sloju čija je uloga apsorbiranje gubitaka proizišlih iz moguće destabilizacije bankovnog sustava.

Visinu stope zaštitnoga kapitalnog sloja za strukturni sistemski rizik Hrvatska narodna banka utvrđuje ovisno o vrsti, opsegu i složenosti poslova pojedine kreditne institucije kao i na temelju analiza strukturnih elemenata financijske stabilnosti i sveobuhvatne ocjene rizika u gospodarstvu koje HNB redovito prati.

Trenutačno su banke u Republici Hrvatskoj dužne održavati  zaštitni sloj za strukturni sistemski rizik u visini od 1,5% ili 3%.