Kovani novac

Komplet optjecajnoga kovanog novca, s oznakom godine kovanja 2022.

Komplet optjecajnoga kovanog novca, s oznakom godine kovanja 2022.

  Hrvatska narodna banka izdala je numizmatički komplet optjecajnoga kovanog novca Republike Hrvatske, kuna i lipa, s godinom kovanja 2022. Odluka o izdavanju  kompleta optjecajnoga kovanog ...
Numizmatički komplet optjecajnoga kovanog novca, s oznakom godine kovanja 2020. i 2021.

Numizmatički komplet optjecajnoga kovanog novca, s oznakom godine kovanja 2020. i 2021.

  Hrvatska narodna banka izdala je numizmatički komplet optjecajnoga kovanog novca Republike Hrvatske, kuna i lipa, s godinom kovanja 2020. Odluka o izdavanju numizmatičkih kompleta optjecajnoga ...
Numizmatički komplet optjecajnoga kovanog novca, s oznakom godine kovanja 2019.

Numizmatički komplet optjecajnoga kovanog novca, s oznakom godine kovanja 2019.

Novac, Kompleti,
  Hrvatska narodna banka izdala je numizmatički komplet optjecajnoga kovanog novca Republike Hrvatske, kuna i lipa, s godinom kovanja 2019. Odluka o izdavanju numizmatičkih kompleta optjecajnoga ...
Numizmatički kompleti optjecajnoga kovanog novca kuna i lipa

Numizmatički kompleti optjecajnoga kovanog novca kuna i lipa

  Hrvatska narodna banka svake godine izdaje numizmatičke komplete optjecajnoga kovanog novca u koje su uloženi apoeni od 5, 2 i 1 kune te 50, 20, 10, 5, 2 i 1 lipe. Izgled kovanog novca u komple...
Numizmatički kompleti prigodnoga optjecajnoga kovanog novca od 25 kuna

Numizmatički kompleti prigodnoga optjecajnoga kovanog novca od 25 kuna

Novac, Kompleti,
  U 1997. godini Hrvatska narodna banka izdala je i pustila u optjecaj novi apoen – od 25 kuna. Kovani novac od 25 kuna uveden je da bi se izdavao samo u posebnim prigodama i ima obilježje prigod...
Numizmatički komplet prigodnoga optjecajnoga kovanog novca kuna i lipa, izdanja 1994. - 1996.

Numizmatički komplet prigodnoga optjecajnoga kovanog novca kuna i lipa, izdanja 1994. - 1996.

Novac, Kompleti,
  U razdoblju 1994. – 1996. Hrvatska narodna banka pustila je u optjecaj pet različitih izdanja prigodnoga optjecajnoga kovanog novca, koja su obuhvatila devet vrijedećih apoena. Tih devet apoena...
Komplet optjecajnoga kovanog novca kuna i lipa, izdanje 1993.

Komplet optjecajnoga kovanog novca kuna i lipa, izdanje 1993.

Novac, Kompleti,
  Hrvatska narodna banka izdala je radi promidžbe države Republike Hrvatske i njezine novčane jedinice komplet optjecajnoga kovanog novca u četirima jezičnim verzijama: hrvatskoj, njemačkoj, engl...