Numizmatički kompleti prigodnoga optjecajnoga kovanog novca od 25 kuna

Objavljeno: 12.12.1997.

 

U 1997. godini Hrvatska narodna banka izdala je i pustila u optjecaj novi apoen – od 25 kuna. Kovani novac od 25 kuna uveden je da bi se izdavao samo u posebnim prigodama i ima obilježje prigodnoga optjecajnoga kovanog novca, što znači da je motiv na licu kovanog novca uvijek povezan s prigodom izdavanja.

Prigodni optjecajni kovani novac od 25 kuna ima oblik pravilnoga dvanaesterokuta i izrađen je od dvodijelne kovine (jezgra zlatnoga i prsten srebrnastoga sjaja). 

Tijekom 1997. godine Hrvatska narodna banka izdala je tri različita izdanja prigodnoga optjecajnoga kovanog novca od 25 kuna. Od ta tri izdanja izrađen je numizmatički komplet. U nastavku dajemo pregled izdanih količina i načina pakiranja.

NUMIZMATIČKI KOMPLET PRIGODNOGA OPTJECAJNOGA KOVANOG NOVCA OD 25 KUNA, IZDANJE 1997. – PRODANO
Puštanje u prodaju 12. prosinca 1997.
Naziv izdanja "Hrvatsko Podunavlje"
"Prvi kongres hrvatskih esperantista"
"Primanje Republike Hrvatske u OUN"
Kakvoća izradbe visoki kovnički sjaj
Izdana količina (kom.) 2.000

Odluka o izdavanju numizmatičkog kompleta prigodnoga optjecajnog kovanog novca od 25 kuna s oznakom godine kovanja "1997." objavljena je u "Narodnim novinama", br. 134/1997.

Tijekom 1998., 1999. i 2000. Hrvatska narodna banka izdala je još tri različita izdanja prigodnoga optjecajnoga kovanog novca od 25 kuna. Od tih je izdanja izrađen numizmatički komplet. U nastavku dajemo pregled izdanih količina i načina pakiranja.

NUMIZMATIČKI KOMPLET PRIGODNOGA OPTJECAJNOGA KOVANOG NOVCA OD 25 KUNA, IZDANJE 2001. – PRODANO
Puštanje u prodaju 16. svibnja 2001.
Naziv izdanja "EXPO - Lisabon, 1998."
"EURO"
"2000."
Kakvoća izradbe visoki kovnički sjaj
Izdana količina (kom.) 1.000

Odluka o izdavanju numizmatičkog kompleta prigodnoga optjecajnog kovanog novca od 25 kuna s oznakom godine kovanja "2001." objavljena je u "Narodnim novinama", br. 44/2001.

U razdoblju 2002. – 2010. Hrvatska narodna banka izdala je još tri različita izdanja prigodnoga optjecajnoga kovanog novca od 25 kuna. Od tih je izdanja izrađen numizmatički komplet. U nastavku dajemo pregled izdanih količina i načina pakiranja.

NUMIZMATIČKI KOMPLET PRIGODNOGA OPTJECAJNOGA KOVANOG NOVCA OD 25 KUNA, IZDANJE 2011. – PRODANO
Puštanje u prodaju 21. rujna 2011.
Naziv izdanja "10. obljetnica međunarodnog priznanja Republike Hrvatske"
"Republika Hrvatska kandidat za članstvo u Europskoj uniji, 18. VI. 2004."
"Godišnja skupština Europske banke za obnovu i razvoj, Zagreb 2010."
Kakvoća izradbe visoki kovnički sjaj
Izdana količina (kom.) 1.000 

Odluka o izdavanju numizmatičkog kompleta prigodnoga optjecajnog kovanog novca od 25 kuna s oznakom godine kovanja "2011." objavljena je u "Narodnim novinama", br. 108/2011.

U 2013. Hrvatska narodna banka izdala je numizmatički komplet od jednog prethodnog i dva nova izdanja prigodnoga optjecajnoga kovanog novca od 25 kuna. U nastavku dajemo pregled izdanih količina i načina pakiranja.

NUMIZMATIČKI KOMPLET PRIGODNOGA OPTJECAJNOGA KOVANOG NOVCA OD 25 KUNA, IZDANJE 2013.
Puštanje u prodaju 1. srpnja 2013.
Naziv izdanja "Republika Hrvatska kandidat za članstvo u Europskoj uniji, 18. VI. 2004."
"Ugovor o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji, 9. XII. 2011."
"Republika Hrvatska članica Europske Unije, 1. VII. 2013."
Kakvoća izradbe visoki kovnički sjaj
Izdana količina (kom.) 2.000

Odluka o izdavanju numizmatičkog kompleta prigodnoga optjecajnog kovanog novca od 25 kuna s oznakom godine kovanja "2013." objavljena je u "Narodnim novinama", br. 69/2013.

Autor je prigodnoga optjecajnoga kovanog novca akademski kipar Damir Mataušić. Numizmatičke komplete izradila je Hrvatska kovnica novca.