Nacionalna referentna stopa (NRS)

Objavljeno: 29.5.2020. Ažurirano: 29.8.2023.
2. tr. 2023.
(%)
NRS1 NRS2 NRS3
EUR EUR EUR USD
3M 0,09 0,16 0,40 0,61
6M 0,08 0,13 0,34 0,54
12M 0,07 0,09 0,24 0,39

 

Nacionalna referentna stopa (NRS)

Objavljeno: 29.5.2020. Ažurirano: 29.11.2022.

Nacionalna referentna stopa (NRS) je implicitna kamatna stopa koja služi kao indeks za određivanje promjenjivog dijela promjenjive kamatne stope u financijskim ugovorima. Hrvatska narodna banka izračunava NRS iz podataka o kamatnim troškovima i glavnim izvorima sredstava na koje se ti troškovi odnose, koje HNB redovito prikuplja od banaka, štednih banaka i podružnica stranih banaka. Kvaliteta procesa izračuna NRS-a osigurava se kontrolom ulaznih podataka, ustrojenim internim procedurama i redovitim revizijama postupaka kontrole podataka. NRS i dodatni podaci koji služe za njegov izračun objavljuju se na internetskim stranicama Hrvatske narodne banke četiri puta godišnje.

Sva pitanja o objavljenom NRS-u fizičke i pravne osobe mogu uputiti na elektroničku adresu info@hnb.hr.