Nacionalna referentna stopa (NRS) za 4. tromjesečje 2023.

Objavljeno: 29.5.2020. Ažurirano: 29.2.2024.
4. tr. 2023.
(%)
NRS1 NRS2 NRS3
EUR EUR EUR USD
3M 0,26 0,41 0,70 0,80
6M 0,18 0,33 0,61 0,74
12M 0,13 0,23 0,48 0,64

 

Nacionalna referentna stopa (NRS)

Objavljeno: 29.5.2020. Ažurirano: 29.11.2022.

Nacionalna referentna stopa (NRS) je implicitna kamatna stopa koja služi kao indeks za određivanje promjenjivog dijela promjenjive kamatne stope u financijskim ugovorima. Hrvatska narodna banka izračunava NRS iz podataka o kamatnim troškovima i glavnim izvorima sredstava na koje se ti troškovi odnose, koje HNB redovito prikuplja od banaka, štednih banaka i podružnica stranih banaka. Kvaliteta procesa izračuna NRS-a osigurava se kontrolom ulaznih podataka, ustrojenim internim procedurama i redovitim revizijama postupaka kontrole podataka. NRS i dodatni podaci koji služe za njegov izračun objavljuju se na internetskim stranicama Hrvatske narodne banke četiri puta godišnje.

Sva pitanja o objavljenom NRS-u fizičke i pravne osobe mogu uputiti na elektroničku adresu info@hnb.hr.