Što je NRS

Objavljeno: 29.5.2020. Ažurirano: 1.3.2023.

Nacionalna referentna stopa (NRS) prosječnog troška financiranja hrvatskoga bankovnog sektora implicitna je kamatna stopa koju na temelju članka 306. stavka 3. Zakona o kreditnim institucijama (NN, br. 159/2013., 19/2015., 102/2015., 15/2018., 70/2019., 47/2020., 146/2020. i 151/2022.) i članka 60. Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (NN, br. 57/2022. i 88/2022.) izračunava i na svojim internetskim stranicama objavljuje Hrvatska narodna banka (HNB) te koja služi kao indeks za određivanje promjenjivog dijela promjenjive kamatne stope na potrošački kredit, u skladu s člankom 59. stavcima 1. i 2. Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj za potrošačke kredite odobrene prije 1. siječnja 2023.

NRS je stopa prosječnih troškova izvora sredstava hrvatskoga bankovnog sektora (banaka, štednih banaka i podružnica stranih banaka), s obzirom na određeno proteklo referentno razdoblje (3, 6 ili 12 mjeseci), relevantnu valutu (EUR i USD) i obuhvat sredstava (1 – za sredstva fizičkih osoba, 2 – za sredstva fizičkih osoba i pravnih osoba iz nefinancijskog sektora i 3 – za sva sredstva primljena od svih fizičkih i pravnih osoba).

Naziv svakog NRS-a sadržava u sebi oznake obuhvata sredstava (1, 2 ili 3), duljine referentnog razdoblja na koje se odnose izvorni podaci na osnovi kojih se izračunava (3M, 6M ili 12M) i valute sredstava (EUR, USD), ukupno 12 indeksa (NRS1 i NRS2 ne računaju se za valutu USD). Pritom se sredstva u eurima s valutnom klauzulom u američkim dolarima uključuju u valutu američki dolar. Primjerice, šestomjesečni NRS izračunat na osnovi podataka o izvorima sredstava svih fizičkih i pravnih osoba u američkim dolarima te u eurima s valutnom klauzulom u američkim dolarima označuje se kao "6M NRS3 USD".

Zaključno s izvještajnim datumom 31. prosinca 2019. NRS je izračunavala i objavljivala Hrvatska udruga banaka (HUB) na osnovi statističkih podataka koje je objavljivao HNB u datoteci Tablica SP5 Troškovi financiranja banaka. Od izvještajnog datuma 31. ožujka 2020. podatke o NRS-u izračunava i objavljuje HNB na svojoj internetskoj stranici u datoteci Nacionalna referentna stopa (NRS).

Zbog male zastupljenosti u financijskim instrumentima i zbog nereprezentativnosti podataka na osnovi kojih se izračunavao, HNB je prestao izračunavati NRS za valutu švicarski franak. Posljednje tromjesečje izračuna za koje je objavljen NRS za tu valutu jest drugo tromjesečje 2022. godine. U skladu sa Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj, HNB je nakon 2022. godine prestao izračunavati NRS za valutu kuna te je tijekom 2023. godine privremeno u izračun NRS-a za valutu euro uključivao i odgovarajuće stavke za valutu kuna. Posljednje tromjesečje izračuna za koje je HNB objavio NRS za valutu kuna bilo je treće tromjesečje 2022. godine.