Što je NRS

Objavljeno: 29.5.2020. Ažurirano: 29.11.2021.

NRS je implicitna kamatna stopa koju na temelju članka 306. stavka 3. Zakona o kreditnim institucijama (NN, br. 159/2013., 19/2015., 102/2015., 15/2018., 70/2019., 47/2020. i 146/2020.) izračunava i na svojim internetskim stranicama objavljuje Hrvatska narodna banka (HNB) te koja služi kao indeks za određivanje promjenjivog dijela promjenjive kamatne stope na potrošački kredit, u skladu s člankom 11.a stavkom 2. Zakona o potrošačkom kreditiranju (NN, br. 75/2009., 112/2012., 143/2013., 147/2013., 9/2015., 78/2015., 102/2015. i 52/2016.) i člankom 24. stavkom 2. Zakona o stambenom potrošačkom kreditiranju (NN, br. 101/2017.).

NRS je stopa prosječnih troškova izvora sredstava hrvatskoga bankovnog sektora (banaka, štednih banaka i podružnica stranih banaka), s obzirom na određeno proteklo razdoblje (3, 6 ili 12 mjeseci), vrstu izvora (depoziti fizičkih osoba, depoziti pravnih osoba iz nefinancijskog sektora, svi ostali izvori sredstava banaka), relevantnu valutu (HRK, EUR, USD, CHF) i obuhvat sredstava (1 – za sredstva fizičkih osoba, 2 – za sredstva fizičkih osoba i pravnih osoba iz nefinancijskog sektora i 3 – za sva sredstva primljena od svih fizičkih i pravnih osoba).

Naziv svakog NRS-a sadržava u sebi jasnu naznaku obuhvata sredstava (1, 2 ili 3), naznaku duljine razdoblja na koje se odnose izvorni podaci na osnovi kojih se NRS izračunava (3M, 6M ili 12M) te oznaku valute sredstava (HRK, EUR, USD, CHF), ukupno 24 indeksa (jer se NRS1 i NRS2 ne računaju za valute CHF i USD). Pritom, sredstva u kunama s valutnom klauzulom uključuju se u valutu uz koju su indeksirana (a ne u kunska sredstva). Primjerice, šestomjesečni NRS, izračunat na osnovi podataka o depozitima fizičkih osoba u EUR i u kunama s valutnom klauzulom u EUR (NRS1), označava se kao "6M NRS1 EUR".

Zaključno s izvještajnim datumom 31. prosinca 2019. NRS je izračunavala i objavljivala Hrvatska udruga banaka na osnovi statističkih podataka koje je objavljivao HNB u datoteci Tablica SP5 Troškovi financiranja banaka. Od izvještajnog datuma 31. ožujka 2020. podatke o NRS-u izračunava i objavljuje HNB na svojoj internetskoj stranici u datoteci Nacionalna referentna stopa (NRS).