Gdje se objavljuje NRS

Objavljeno: 29.5.2020. Ažurirano: 1.3.2023.

HNB objavljuje novoizračunati NRS tromjesečno na internetskoj stranici u rubrici Nacionalna referentna stopa, a cijelu povijest objavljenih podataka objavljuje u datoteci Nacionalna referentna stopa (NRS). Termini objava mogu se pronaći u HNB-ovu Kalendaru objava.

U navedenoj datoteci objavljuju se agregirani tromjesečni pokazatelji troškova financiranja banaka (list "TROŠKOVI") i mjesečni pokazatelji izvora sredstava banaka na koje se ti troškovi odnose (list "IZVORI") te izračunati NRS za referentno razdoblje od 3, 6 odnosno 12 mjeseci (listovi "3M NRS", "6M NRS" i "12M NRS"). Posebno se objavljuju i obrazloženja eventualnih dodatnih prilagodbi podataka koji ulaze u izračun agregiranih pokazatelja za neko razdoblje, kako bi u taj izračun bili uključeni svi podaci koji su relevantni za izračun NRS-a te da istodobno u njega nisu uključeni podaci koji su nepouzdani ili bi mogli iskriviti taj izračun. U skladu sa Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (NN, br. 57/2022. i 88/2022.) HNB je s objavljenim podacima za treće tromjesečje 2022. objavio i Privremeni NRS (radni list "PRIVREMENI NRS"), koji je dostupan u tablicama u Arhivi.