Guverner Vujčić na 27. konferenciji Financijsko tržište održao predavanje "Inflacijski val – što smo naučili, što možemo očekivati i koji su rizici"

Objavljeno: 25.4.2024.


Foto: HUB / Foto Luigi Opatija

"Kumulativni porast razine cijena od lipnja 2021. do ožujka 2024. u Hrvatskoj drugi je najniži među usporedivim državama Srednje i Istočne Europe, odnosno samo je Slovenija imala manji kumulativni porast cijena u tom periodu. Naime, kada svi mi razmišljamo o inflaciji onda ne mislimo točno na godišnju stopu inflacije nego o tome koliko su narasle cijene od početka povišene inflacije, odnosno od lipnja 2021. Godišnja stopa inflacije, kao i višegodišnji prosjeci inflacije su stručni termini koji ekspertima pomažu u boljem sagledavanju dinamike inflacije, ali većina ljudi na inflaciju gleda tako da računa koliko je cijena kruha ili mrkve narasla od početka inflacije. Po tom kriteriju imamo drugu najnižu stopu inflacije među usporedivim državama u Srednjoj i Istočnoj Europi", istaknuo je danas Boris Vujčić, guverner Hrvatske narodne banke na 27. znanstveno-stručnoj konferenciji Financijsko tržište, koja se 25. i 26. travnja održava u Opatiji.

"Nakon vrhunca ostvarenog krajem 2022. godine, inflacija se zadnjih godinu i pol dana smanjuje. Većina pokazatelja temeljne inflacije također je na silaznoj putanji, a tekući inflacijski pritisci su još krajem prošle godine primjetno popustili i približili se dugoročnim prosjecima, osim za cijene usluga, čija tekuća inflacija i dalje osjetno premašuje dugoročni prosjek. Uvozni inflatorni pritisci su se također smanjili zbog normalizacije u lancima opskrbe i pada cijena sirovina. Međutim, niska nezaposlenost i snažna potražnja za radom potiču trend rasta realnih plaća, nakon privremenog pada 2022. Cijene usluga, koje ulaze u temeljnu inflaciju, osobito su osjetljive upravo na rast plaća i to treba uzeti u obzir. S druge strane, poduzeća, za sada, profitnom dinamikom amortiziraju, odnosno ublažavaju domaće inflatorne pritiske po osnovi rasta troškova rada, čemu u prilog ide i smanjenje uvoznih cijena. Zbog svega toga smo prognoze prosječne stope inflacije za 2024. bili smanjili, uvažavajući niske tekuće pritiske, očekivane bazne učinke i povoljnija ostvarenja od očekivanja. Stoga se u uvjetima niskih tekućih pritisaka, do kraja godine može očekivati nastavak smanjenja godišnje stope inflacije prema ciljanoj razini od dva posto", naglasio je guverner u svom predavanju pod naslovom "Inflacijski val – što smo naučili, što možemo očekivati i koji su rizici".

Prema njegovim riječima, razlika u inflaciji Hrvatske, odnosno usporedivih država Srednje i Istočne Europe i prosjeka europodručja odražava veći udjel hrane u potrošačkoj košarici. Naglasio je da je razina cijena gotovo svih podkomponenata u 2022. bila primjetno niža od prosjeka europodručja, s tim da je razina cijena hrane bila blizu razine prosjeka.