Oglasi

Objavljeno: 22.5.2023.

Oglase za posao objavljujemo na internetskoj stranici Hrvatske narodne banke, LinkedInu, portalu MojPosao i internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

OTVORENI OGLASI ZA POSAO

  Sektor istraživanja
Direkcija za monetarnu politiku
Opis posla Obrazovanje Broj osoba
VIŠI SAVJETNIK viši ekonomist istraživač VSS / magistar / stručni specijalist ekonomske struke 1
  Sektor statistike
Direkcija za opću ekonomsku statistiku i statističke informacijske sustave
Opis posla Obrazovanje Broj osoba
VIŠI SAVJETNIK za opću ekonomsku statistiku VSS / magistar / stručni specijalist ekonomske, matematičke ili druge odgovarajuće struke 1
  Sektor platnog prometa
Direkcija za nadzor platnog prometa
Opis posla Obrazovanje Broj osoba
VIŠI SAVJETNIK za nadzor platnog prometa VSS / magistar/ stručni specijalist ekonomske, matematičke ili pravne struke 1
  Sektor specijalističke supervizije i nadzora
Direkcija supervizije informacijskih sustava
Opis posla Obrazovanje Broj osoba
GLAVNI STRUČNI SURADNIK za superviziju informacijskih sustava VSS / magistar / stručni specijalist ekonomske, informatičke ili druge odgovarajuće struke 1
  Sektor podrške poslovanju
Direkcija tehničkih poslova
Odjel tehničke podrške
Opis posla Obrazovanje Broj osoba
VIŠI STRUČNI SURADNIK za tehničku podršku VSS / magistar inženjer / stručni specijalist inženjer građevinarstva 1
  Sektor podrške poslovanju
Direkcija općih poslova
Odjel opće podrške
Opis posla Obrazovanje Broj osoba
STRUČNI SURADNIK za vozni park i materijalnu imovinu VSS / magistar / stručni specijalist ekonomske, prometne ili druge odgovarajuće struke 1
  Sektor kontrolinga, financija i računovodstva
Direkcija financija i računovodstva
Odjel računovodstva zaposlenika
Opis posla Obrazovanje Broj osoba
STRUČNI SURADNIK za računovodstvo zaposlenika VSS / magistar / stručni specijalist ekonomske struke 1
  Sektor kontrolinga, financija i računovodstva
Direkcija financija i računovodstva
Odjel za financije i računovodstvo administrativnog poslovanja
Opis posla Obrazovanje Broj osoba
GLAVNI REFERENT za obradu financijske dokumentacije SSS / VŠS ekonomske ili druge odgovarajuće struke ili gimnazija 1
  Sektor za gotov novac
Direkcija za regulativu, razvoj i kontrolu poslovanja s gotovim novcem
Odjel za kontrolu poslovanja s gotovim novcem
Opis posla Obrazovanje Broj osoba
GLAVNI STRUČNI SURADNIK za kontrolu poslovanja s gotovim novcem VSS / magistar / stručni specijalist ekonomske, grafičke, tehničke, pravne ili druge odgovarajuće struke 1
  Sektor za gotov novac
Direkcija za pohranu, obradu i opskrbu gotovim novcem
Odjel za obradu gotovog novca
Opis posla Obrazovanje Broj osoba
VIŠI REFERENT za obradu gotovog novca SSS ekonomske, grafičke, tehničke ili druge odgovarajuće struke 2
  Sektor za gotov novac
Direkcija za pohranu, obradu i opskrbu gotovim novcem
Odjel za obradu gotovog novca
Opis posla Obrazovanje Broj osoba
REFERENT za obradu gotovog novca SSS ekonomske, grafičke, tehničke ili druge odgovarajuće struke 2

 

POSTUPAK PRIJAVE NA OGLAS

Prijave se zaprimaju elektronički preko internetske stranice Hrvatske narodne banke (http://www.hnb.hr/).

Kandidati interes za posao iskazuju popunjavanjem obrasca prijave, za koji se poveznica nalazi na stranici opisa poslova.

Za prijavu na oglas nužno je ispuniti elektronički obrazac prijave, kojemu se prilažu molba i životopis te preslika diplome/svjedodžbe.

Uvjet za sklapanje ugovora o radu za kandidate koji su visokoškolsku kvalifikaciju stekli izvan Republike Hrvatske jest dostava rješenja o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije koje je izdala Agencija za znanost i visoko obrazovanje.

Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanju po posebnom zakonu dužni su obvezno to navesti u obrascu prijave i priložiti dokaze o priznatom statusu u skladu s propisom na temelju kojega to pravo ostvaruju.

Oglas je otvoren do (uključujući) 2. lipnja 2023.

Na oglas se mogu javiti osobe obaju spolova.Za sve dodatne informacije u vezi s oglasom za posao kandidati se mogu obratiti na e-adresu: ljudski.resursi@hnb.hr

Napomena: Do isteka roka za prijavu na oglas HNB nema informaciju o tome je li prijava zaprimljena. Prijave dostavljene poslije roka za dostavu neće se uzeti u razmatranje.


Zahvaljujemo na interesu za rad u Hrvatskoj narodnoj banci!