Hrvatska narodna banka donijela je svoju Klimatsku strategiju

Objavljeno: 7.12.2023.

Hrvatska narodna banka usvojila je Klimatsku strategiju za razdoblje od 2024. do 2026. godine kojom se definiraju ciljevi i prioriteti u području prilagodbe klimatskim promjenama i njihovom ublažavanju. Uključivanje klimatskih pitanja u rad HNB-a temelji se na njegovom zakonskom mandatu i ciljevima definiranim u Ugovoru o funkcioniranju Europske unije i Pariškom sporazumu.

Klimatsku strategiju objavljujemo upravo u vrijeme održavanja Konferencije Ujedinjenih naroda o klimatskim promjenama COP 28 na kojoj se, između ostaloga, analizira napredak prema ostvarenju ciljeva Pariškog sporazuma i financiranje održive budućnosti. Kao i druge središnje banke Eurosustava te kao članica Mreže za ozelenjivanje financijskih sustava (NGFS), HNB prepoznaje i prihvaća svoju ulogu u suočavanju s ovim globalnim problemom.

Već ranije, svojom klimatskom deklaracijom, HNB je odlučio preuzeti obveze, u okviru svog mandata, u cilju borbe protiv klimatskih promjena, a strategijom određuje i predstavlja dugoročnu viziju. Njenim donošenjem uključujemo klimatska i okolišna pitanja u sva područja svojeg djelovanja te identificiramo rizike za stabilnost cijena i financijsku stabilnost koji su povezani s klimatskim promjenama i njima upravlja, istodobno podržavajući tranziciju prema niskougljičnom gospodarstvu. Usto, poduzimamo i koordiniramo interne aktivnosti vezane uz klimatske promjene i postizanje vlastite klimatske neutralnosti.

Glavni ciljevi i prioriteti za iduće trogodišnje razdoblje određeni klimatskom strategijom su razumijevanje klimatskih rizika za stabilnost cijena i financijsku stabilnost, uključivanje klimatskih rizika u nadzor kreditnih institucija i financijsku stabilnost, potpora tranziciji prema niskougljičnom gospodarstvu, smanjenje vlastitoga ugljičnog otiska te pružanje podrške aktivnostima vezanima uz klimatske promjene.

U klimatskoj strategiji, koja sadrži i akcijski plan, detaljno su predstavljeni planovi i mjere povezani s klimatskim promjenama koje HNB namjerava poduzeti.