Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o postupku procjenjivanja adekvatnosti internoga kapitala

Objavljeno: 15.11.2017.

Nacrtom Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o postupku procjenjivanja adekvatnosti internoga kapitala u lokalni se regulatorni okvir transponiraju Smjernice europskog nadzornog tijela za bankarstvo o informacijama o postupku procjene adekvatnosti internog kapitala (ICAAP) i postupku procjene adekvatnosti interne likvidnosti (ILAAP) koje se prikupljaju za potrebe postupka nadzorne provjere i ocjene (SREP) (EBA/GL/2016/10). Posljedično je izmijenjen i dopunjen Predložak Izvješća o primjeni postupka procjenjivanja adekvatnosti internoga kapitala i interne likvidnosti kojim su obuhvaćena očekivanja u pogledu informacija o procesu procjenjivanja adekvatnosti internoga kapitala i interne likvidnosti koje se dostavljaju Hrvatskoj narodnoj banci.

Pozivamo javnost da svoje primjedbe i prijedloge u sklopu javne rasprave o nacrtu propisa dostavi na e-adresu zoki@hnb.hr, s naznakom "Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ICAAP-u" do 30. studenoga 2017.

Nakon isteka javne rasprave Hrvatska narodna banka razmotrit će sve komentare primljene tijekom javne rasprave i objaviti na svojoj internetskoj stranici očitovanje o eventualnom prihvaćanju ili neprihvaćanju primjedbi i prijedloga.