Nacrt odluke o izmjenama i dopunama Odluke o statističkom i bonitetnom izvješćivanju

Objavljeno: 22.9.2017.

Nacrtom odluke o izmjenama i dopunama Odluke o statističkom i bonitetnom izvješćivanju izvještajni se okvir prilagođava Međunarodnom standardu financijskog izvještavanja 9, koji će se početi primjenjivati 1. siječnja 2018. Također, planiraju se određene izmjene u načinu iskazivanja materijalne imovine te u mogućnosti netiranja povezanih stavki imovine i obveza, radi osiguravanja usklađenosti s financijskim izvještajima kreditnih institucija. Planira se uvesti i prikupljanje podataka o stanju otpisanih potraživanja, kako bi se mogla pratiti ukupna izloženost prema dužnicima, a mijenja se i način prikupljanja kumulativnih promjena ispravaka vrijednosti i rezerviranja u izvještajnom razdoblju. Osim toga, provode se i druge, manje promjene u izvještajnom okviru.

Radi jednostavnijeg praćenja planiranih promjena u prilozima Upute za statističko i bonitetno izvješćivanje, ti se prilozi objavljuju u zasebnom dokumentu, u Excelu.

Pozivamo javnost da svoje primjedbe i prijedloge u sklopu javne rasprave o nacrtu propisa dostavi na e-adresu sbi.upiti@hnb.hr, s naznakom "Izmjene i dopune Odluke o statističkom i bonitetnom izvješćivanju" do 13. listopada 2017.

Nakon isteka javne rasprave Hrvatska narodna banka razmotrit će sve komentare primljene tijekom javne rasprave i objaviti na svojoj internetskoj stranici očitovanje o eventualnom prihvaćanju ili neprihvaćanju primjedbi i prijedloga.

Nacrt odluke o kontnom planu za kreditne institucije

Objavljeno: 18.9.2017.

Nacrtom odluke o kontnom planu za kreditne institucije uređuje se propisani kontni plan za kreditne institucije te se time zamjenjuje Odluka o kontnom planu za banke ("Narodne novine", br. 115/2003., 39/2004. i 29/2006.).
 
Pozivamo javnost da svoje primjedbe i prijedloge u sklopu javne rasprave o nacrtu propisa dostavi na e-adresu zoki@hnb.hr, s naznakom "Nacrt odluke o kontnom planu za kreditne institucije" do 6. listopada 2017.
 
Nakon isteka javne rasprave Hrvatska narodna banka razmotrit će sve komentare primljene tijekom javne rasprave i objaviti na svojoj internetskoj stranici očitovanje o eventualnom prihvaćanju ili neprihvaćanju primjedbi i prijedloga.

Nacrt Odluke o dodatnim kriterijima za procjenu kreditne sposobnosti potrošača te provođenju postupka naplate dospjelih neplaćenih obveza i dobrovoljne namire

Objavljeno: 8.9.2017.

Pozivamo kreditne institucije i ostalu zainteresiranu javnost da u sklopu javne rasprave svoje primjedbe i prijedloge na Nacrt Odluke o dodatnim kriterijima za procjenu kreditne sposobnosti potrošača te provođenju postupka naplate dospjelih neplaćenih obveza i dobrovoljne namire dostavite na adresu elektroničke pošte zoki@hnb.hr do 30. rujna 2017.

Hrvatska narodna banka razmotrit će sve primjedbe i prijedloge zaprimljene tijekom javne rasprave i na svojoj internetskoj stranici objaviti očitovanje o prihvaćanju ili neprihvaćanju dostavljenih primjedbi i prijedloga.

Nacrt Odluke o efektivnoj kamatnoj stopi

Objavljeno: 8.9.2017.

Pozivamo kreditne institucije i ostalu zainteresiranu javnost da u sklopu javne rasprave svoje primjedbe i prijedloge na Nacrt Odluke o efektivnoj kamatnoj stopi dostavite na adresu elektroničke pošte zoki@hnb.hr do 25. rujna 2017. s naznakom "Odluka o EKS-u".

Hrvatska narodna banka razmotrit će sve primjedbe i prijedloge zaprimljene tijekom javne rasprave i na svojoj internetskoj stranici objaviti očitovanje o prihvaćanju ili neprihvaćanju dostavljenih primjedbi i prijedloga.

Nacrti podzakonskih propisa koji se donose temeljem Zakona o stambenom potrošačkom kreditiranju

Objavljeno: 31.8.2017.

Vlada Republike Hrvatske je Konačan prijedlog Zakona o stambenom potrošačkom kreditiranju uputila u drugo čitanje Hrvatskom saboru. Konačnim prijedlogom Zakona predviđeno je da Hrvatska narodna banka, u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu Zakona o stambenom potrošačkom kreditiranju, donese podzakonske propise koji su predmet ove javne rasprave.

Stoga vas pozivamo da u sklopu javne rasprave svoje primjedbe i prijedloge na nacrte sljedećih podzakonskih propisa:  

dostavite na adresu elektroničke pošte zastita.potrosaca@hnb.hr do 30. rujna 2017. s naznakom na koju konkretno odluku se primjedbe i prijedlozi odnose.

Hrvatska narodna banka razmotrit će sve primjedbe i prijedloge zaprimljene tijekom javne rasprave i na svojoj internetskoj stranici objaviti očitovanje o prihvaćanju ili neprihvaćanju dostavljenih primjedbi i prijedloga.