Evidencija platnih sustava

Objavljeno: 25.5.2015. Ažurirano: 10.7.2024.
Platni sustavi u nadležnosti Hrvatske narodne banke su TARGET-HR, EuroNKS i EuroNKSInst

Evidenciju platnih sustava iz svoje nadležnosti Hrvatska narodna banka vodi i objavljuje u skladu s odredbama Zakona o konačnosti namire u platnim sustavima i sustavima za namiru financijskih instrumenata.

Platni sustavi u kojima se obračun i namira platnih transakcija izvršavaju u eurima

TARGET-HR
Upravitelj platnog sustava:
Hrvatska narodna banka
Trg hrvatskih velikana 3
10002 Zagreb
Republika Hrvatska
Popis sudionika TARGET-HR

TIPS
Upravitelj platnog sustava:
Hrvatska narodna banka
Trg hrvatskih velikana 3
10002 Zagreb
Republika Hrvatska
Popis sudionika TIPS

TARGET2-Securities (T2S)
Upravitelj platnog sustava:
Hrvatska narodna banka
Trg hrvatskih velikana 3
10002 Zagreb
Republika Hrvatska
Popis sudionika T2S

EuroNKS
Vlasnik i upravitelj platnog sustava:
Financijska agencija – Fina
Ulica grada Vukovara 70
10000 Zagreb
Republika Hrvatska
Popis sudionika EuroNKS

EuroNKSInst
Vlasnik i upravitelj platnog sustava:
Financijska agencija – Fina
Ulica grada Vukovara 70
10000 Zagreb
Republika Hrvatska
Popis sudionika EuroNKSInst