Komentari statističkih objava

Objavljeno: 2.2.2017.

Komentari statističkih objava, kratak opis odabranih recentno objavljenih statističkih podataka iz područja monetarne statistike i sektora inozemstva, prestali su se objavljivati u kolovozu 2023. Umjesto njih objavljuju se Statistička priopćenja.

Komentar kretanja kredita i depozita u svibnju 2023.

Objavljeno: 30.6.2023.

Ukupni depoziti domaćih sektora[1] vrlo su blago porasli i u svibnju odražavajući rast prekonoćnih depozita stanovništva i nefinancijskih poduzeća uz istodobno smanjenje oročenih depozita svih domaćih sektora. Također se nastavila razmjerno snažna kreditna aktivnost, uz znatan tok novih kredita stanovništvu (posebice stambenih u okviru državnog programa subvencioniranja) i poduzećima, ali uz slabljenje intenziteta godišnjeg rasta.

Ukupni depoziti domaćih sektora vrlo su blago porasli i u svibnju, i to za 0,1 mlrd. EUR ili 0,3% (na osnovi transakcija) u odnosu na travanj. Pritom su porasli prekonoćni depoziti[2] (0,2 mlrd. EUR), a oročeni su se depoziti blago smanjili (0,1 mlrd. EUR). Rastu ukupnih prekonoćnih depozita najviše je pridonio porast depozita stanovništva (0,2 mlrd. EUR) te u manjoj mjeri i poduzeća (0,1 mlrd. EUR), dok su se prekonoćni depoziti nebankovnih financijskih institucija smanjili (0,1 mlrd. EUR). S druge strane, oročeni depoziti svih domaćih sektora u svibnju su se smanjili. Promatrano na godišnjoj razini, rast ukupnih depozita domaćih sektora usporio se s 9,0% u travnju na 7,7% u svibnju (na osnovi transakcija) zbog učinka baznog razdoblja, odnosno snažnijeg rasta depozita u svibnju prošle godine. Pritom se na godišnjoj razini snažno produbio pad depozita nebankovnih financijskih institucija, dok se rast depozita poduzeća nastavio usporavati (Slika 1.).

Krediti domaćim sektorima također su nastavili rasti u svibnju, za 0,4 mlrd. EUR ili 1,1% (na osnovi transakcija) u odnosu na prethodni mjesec. Sektorski gledano, najviše su rasli krediti stanovništvu (0,2 mlrd. EUR) zahvaljujući početku novoga kruga državnog subvencioniranja stambenih kredita, kao i porastu gotovinskih nenamjenskih kredita. Krediti nefinancijskim poduzećima porasli su za 0,1 mlrd. EUR, od čega se najveći dio odnosi na kredite za obrtna sredstva i sindicirane kredite. Na godišnjoj se razini blago ubrzao rast kredita stanovništvu (sa 6,3% u travnju na 6,5% u svibnju, na osnovi transakcija) kao odraz ubrzavanja rasta gotovinskih nenamjenskih kredita (s 5,0% na 5,7%), dok se rast stambenih kredita blago usporio (s 9,8% na 9,5%) s obzirom na snažniji rast u svibnju prošle godine. Snažna kreditna aktivnost u svibnju protekle godine usporila je i godišnji rast kredita poduzećima (s 15,2% na 13,9%) pa je za ukupne kredite domaćim sektorima zabilježeno usporavanje (s 9,6% na 9,3%, Slika 2.).

Detaljni podaci monetarne statistike zaključno sa svibnjem 2023. mogu se pronaći na sljedećim poveznicama:

Središnja banka (HNB)
Druge monetarne financijske institucije

 


  1. Domaći sektori u Komentaru isključuju opću državu.

  2. Prekonoćni depoziti jesu depoziti koje klijenti preko noći deponiraju u banci. Sredstva na tekućem računu ili žiroračunu (transakcijski računi) najzastupljenije su kategorije takvih depozita.