Revizija statistike odnosa s inozemstvom

Objavljeno: 30.12.2022.

S objavom izvještaja statistike odnosa s inozemstvom (platne bilance, stanja međunarodnih ulaganja i stanja inozemnog duga) za treće tromjesečje 2022. odnosno rujan 2022., revidirana je serija podataka počevši od siječnja 2006. zbog promjene načela evidentiranja obveza/potraživanja koja nastaju zbog vremenske neusklađenosti između priljeva sredstava fondova EU-a i njihova raspoređivanja krajnjim korisnicima. Do objave podataka za treće tromjesečje 2022. za evidentiranje tih obveza/potraživanja koristilo se neto načelo koje je podrazumijevalo evidentiranje neto razlike obveza/potraživanja nastalih iz svih fondova zajedno, a počevši od ovog tromjesečja prelazi se na bruto načelo koje podrazumijeva sumiranje i evidentiranje neto obveza/potraživanja za svaki pojedini fond. Navedena promjena načela evidentiranja provedena je prema preporuci Europske središnje banke.

Učinci te promjene vidljivi su na poziciji ostalih kratkoročnih obveza/potraživanja sektora središnje države u izvještajima platne bilance, stanja međunarodnih ulaganja i u izvještajima bruto inozemnog duga. Učinak na neto inozemni dug, neto stanje međunarodnih ulaganja i neto financijski račun platne bilance ne postoji.

Učinci su vidljivi u tablici:

Također, u rujnu 2022. došlo je do znatnoga jednokratnog pada stanja inozemnog duga u dijelu izravnih ulaganja zbog neuobičajeno velikog otpisa inozemnog duga sektora nefinancijskih trgovačkih društava u iznosu od 841,96 mil. EUR.