Promjene u podacima statistike financijskih računa: objava podataka o stanjima financijske imovine i obveza institucionalnih sektora u razdoblju od 1995. do 2000. godine

Objavljeno: 26.10.2020.

Objava podataka statistike financijskih računa o stanjima financijske imovine i obveza institucionalnih sektora od 26. listopada 2020. donosi novost u smislu produžetka serije godišnjih podataka u prošlost. Točnije, rekonstruirana je i objavljena povijesna serija godišnjih podataka o stanjima financijske imovine i obveza institucionalnih sektora za razdoblje od 1995. do 2000. godine.

Za izradu povijesne serije stanja financijske imovine i obveza institucionalnih sektora u navedenom razdoblju upotrijebljeni su svi dostupni administrativni i statistički izvori koji se odnose na to razdoblje i sektorska klasifikacija institucionalnih jedinica usklađena s metodologijom ESA 2010.

Kod tromjesečnih podataka o stanjima financijske imovine i obveza institucionalnih sektora nije bilo nikakve promjene pri ovoj objavi, pa se oni i nadalje objavljuju za razdoblje od prvog tromjesečja 2012. godine nadalje.