Hrvatski sustav velikih plaćanja

Objavljeno: 31.1.2015. Ažurirano: 28.1.2016.
Hrvatski sustav velikih plaćanja (HSVP) platni je sustav u kojemu se platne transakcije u kunama namiruju u realnom vremenu na bruto načelu, a riječ je uglavnom o relativno velikim iznosima.

HSVP je platni sustav u kojemu se u kunama namiruju platne transakcije u svrhu provođenja mjera monetarne politike HNB-a, platne transakcije u svrhu opskrbe banaka gotovim novcem, platne transakcije u svrhu provođenja transakcija s financijskim instrumentima, platne transakcije u svrhu provođenja konačne namire drugih platnih sustava i ostale platne transakcije.

Sudionici HSVP-a jesu Hrvatska narodna banka (HNB), kreditne institucije (banke i štedne banke) sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koje su dobile odobrenje za rad od HNB-a, Hrvatska banka za obnovu i razvitak te Središnje klirinško depozitarno društvo (SKDD).

Pravila rada, operativne postupke i standarde koje moraju zadovoljiti navedeni sudionici propisuje Hrvatska narodna banka (Regulativa). Hrvatska narodna banka za svakog sudionika u HSVP-u otvara i operativno vodi račun preko kojeg se provodi namira platnih transakcija.

HSVP infrastruktura sastoji se od aplikacije Central Accounting System (CAS), platforme SWIFT (telekomunikacijska mreža za razmjenu standardiziranih autentificiranih poruka) i usluge FIN Copy, koja Hrvatskoj narodnoj banci omogućuje prijenos platnih transakcija između platitelja i primatelja plaćanja te evidentiranje promjena na računima sudionika u HSVP-u kao posljedice namire platne transakcije.

Način rada HSVP-a

Namira platnih transakcija u HSVP-u obavlja se tijekom obračunskog dana u skladu s Terminskim planom HSVP-a. HSVP je otvoren svakoga radnog dana, osim subote, nedjelje i dana određenih zakonom kojim se uređuju blagdani, spomendani i neradni dani u Republici Hrvatskoj. Obračunski dan HSVP-a počinje u 7.30 sati i traje do 18.00 sati tekućega radnog dana.

Međubankovne platne transakcije namiruju se na računima sudionika u HSVP-u u realnom vremenu, na bruto načelu (svaki nalog pojedinačno, u iznosu na koji je zadan), do visine pokrića na računima za namiru sudionika sustava.

HSVP omogućuje sudionicima isključivo zadavanje kreditnih transfera putem SWIFT telekomunikacijske mreže kreiranjem odgovarajućih vrsta SWIFT platnih poruka, kao i zadavanje plaćanja s budućim datumom valute (do sedam dana unaprijed).

Platna transakcija u HSVP-u prihvaćena je i neopoziva, u smislu zakona kojim se uređuje konačnost namire u platnim sustavima, od trenutka kada je namirena.

Platna transakcija za čiju namiru nema pokrića na računu sudionika u HSVP-u evidentira se tijekom obračunskog dana u redu čekanja do osiguranja pokrića, a najdulje do kraja obračunskog dana. Na kraju obračunskog dana platne se transakcije iz reda čekanja odbijaju, o čemu sudionik dobiva sistemsku obavijest.

HNB može zadavati platne transakcije na teret računa svakog od sudionika putem direktnih transfera. HNB zadaje direktni transfer na osnovi naloga tog sudionika ili na osnovi propisa.

HNB, u skladu s propisom koji donosi, ima ovlaštenje određivanja limita koji predstavlja visinu dopuštenoga negativnog stanja na računu sudionika u HSVP-u.

Namiru konačnih neto pozicija na obračunskim računima neposrednih sudionika u Nacionalnom klirinškom sustavu (NKS) na kraju obračunskog dana u NKS-u obavlja HNB (kao banka agent za namiru) preko računa sudionika i obračunskog računa za NKS u HSVP-u.

HNB, u skladu s propisanim Cjenikom usluga HSVP-a naplaćuje naknade za platne transakcije namirene u HSVP-u i naknade za usluge vezane uz propisano sudjelovanje sudionika u HSVP-u. Naknade se naplaćuju i Financijskoj agenciji kao upravitelju Nacionalnoga klirinškog sustava za poslove povezane s funkcioniranjem NKS-a.