Informativna lista ponude za depozite potrošača

Objavljeno: 13.10.2023.

Informativna lista obuhvaća aktualnu ponudu nenamjenske štednje u eurima, američkim dolarima i švicarskim francima. Kamatne stope odnose se na iznos štednje u visini od 1.000,00 EUR, 1.000,00 USD odnosno 1.000,00 CHF.


Pojašnjenje pojmova:

Oročena štednja (oročeni depozit) odnosi se na novčana sredstva čije se upotrebe štediša odriče na određeno dogovoreno vrijeme, bez uvjetovane namjene. Može se ugovoriti uz jednokratnu uplatu novčanog iznosa pri ugovaranju štednje ili s višekratnim uplatama tijekom cijelog razdoblja trajanja oročenja.

Dječja štednja odnosi se na oročene depozite ili štedne račune koji se ugovaraju na ime maloljetnih osoba.

Štednja po viđenju (a vista štednja) jesu depoziti i štedni računi po viđenju koji nemaju unaprijed utvrđeni datum dospijeća i kod kojih su sredstva klijentu uvijek dostupna.

Fiksne i promjenjive kamatne stope izražene su u postotnom iznosu na godišnjoj razini i odnose se na iznos štednje u visini 1.000,00 EUR za štednju u eurima, 1.000,00 USD za štednju u američkim dolarima, odnosno 1.000,00 CHF za štednju u švicarskim francima i ne sadržavaju stimulativnu kamatnu stopu, kao ni premiju na kamatu koju pojedine kreditne institucije imaju u ponudi.

Naknade se odnose na naknadu za ugovaranje štednje, naknadu za vođenje računa štednje, naknadu za prijevremeni raskid ili zatvaranje štednje kao i ostale naknade koje financijske institucije naplaćuju, a vezane su za štednju potrošača. Ako kreditna institucija naplaćuje bilo koju od tih naknada, u tablici se u stupcu "Naknade" unosi "Da", bez obzira na odabranu vrstu štednje.