Regulativa

Objavljeno: 14.9.2022. Ažurirano: 27.3.2023.

Odluka o opskrbi banaka gotovim novcem eura
(NN, br. 133/2022.)

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o opskrbi banaka gotovim novcem eura
(NN, br. 31/2023.)

PDF dokument (Prilog 3) potrebno je preuzeti na računalo i popuniti u programu Adobe Acrobat Reader DC jer to nije moguće u internetskom pregledniku.
 • Prilog 1 − Nalog za prijenos novčanih sredstava s računa banke za gotovinu u Hrvatskoj narodnoj banci na RTGS DCA banke
 • Prilog 2 – Uputa o izvršenju prijenosa novčanih sredstava u svrhu opskrbe banaka gotovim novcem eura
 • Prilog 3 − Prijava potpisa osoba ovlaštenih za potpisivanje dokumentacije koju banka upotrebljava za podizanje i polaganje gotovog novca
 • Prilog 4 − Narudžba gotovog novca
 • Prilog 5 − Specifikacija podignutoga gotovog novca
 • Prilog 6 − Specifikacija položenoga gotovog novca.

Odluka o prestanku važenja Odluke o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 1338/2001 o utvrđivanju mjera potrebnih za zaštitu eura od krivotvorenja i Uredbe Vijeća (EZ) br. 1339/2001
(NN, br. 138/2022.)


Odluka o kontroli provjere autentičnosti i prikladnosti gotovog novca eura
(NN, br. 134/2022.)

 • Prilog 1 − Kriteriji za ručnu provjeru prikladnosti eurokovanica
 • Prilog 2 – Kategorije uređaja kojima rukuju zaposlenici
 • Prilog 3 − Kategorije uređaja kojima rukuju klijenti

Odluka o obvezi dostavljanja izvješća o podacima poslovanja s gotovim novcem eura
(NN, br. 134/2022.)


Odluka o zamjeni gotovog novca kune u povlačenju
(NN, br. 133/2022.)

PDF dokument (Prilog 2) potrebno je preuzeti na računalo i popuniti u programu Adobe Acrobat Reader DC jer to nije moguće u internetskom pregledniku.
 • Prilog 1 – Rasteri za procjenu postotka površine novčanica kune
 • Prilog 2 – Prijava potpisa osoba ovlaštenih za potpisivanje dokumentacije koju banka upotrebljava za podizanje i polaganje gotovog novca
 • Prilog 3 – Specifikacija položenoga gotovog novca

Odluka o opskrbi banaka gotovim novcem eura
(NN, br. 133/2022.)

PDF dokument (Prilog 3) potrebno je preuzeti na računalo i popuniti u programu Adobe Acrobat Reader DC jer to nije moguće u internetskom pregledniku.
 • Prilog 1 − Nalog za prijenos novčanih sredstava s računa banke za gotovinu u Hrvatskoj narodnoj banci na PM račun banke
 • Prilog 2 – Uputa o izvršenju prijenosa novčanih sredstava u svrhu opskrbe banaka gotovim novcem eura
 • Prilog 3 − Prijava potpisa osoba ovlaštenih za potpisivanje dokumentacije koju banka upotrebljava za podizanje i polaganje gotovog novca
 • Prilog 4 − Narudžba gotovog novca
 • Prilog 5 − Specifikacija podignutoga gotovog novca
 • Prilog 6 − Specifikacija položenoga gotovog novca.

Odluka o predopskrbi i posrednoj predopskrbi banaka gotovim novcem eura
(NN, br. 105/2022.)

PDF dokument (Prilog 1) potrebno je preuzeti na računalo i popuniti u programu Adobe Acrobat Reader DC jer to nije moguće u internetskom pregledniku.
 • Prilog 1 – Prijava potpisa osoba ovlaštenih za potpisivanje narudžbe gotovog novca eura iz predopskrbe

  Dostava Prijave potpisa
  Izvornik obrasca Prijava potpisa zajedno sa svim preslikama osobnih iskaznica dostavlja se na adresu:
  Hrvatska narodna banka
  Sektor za gotov novac
  Direkcija za regulativu, razvoj i kontrolu poslovanja s gotovim novcem
  Trg hrvatskih velikana 3
  10000 Zagreb
  E-adresa: gotovina-regulativa@hnb.hr

 • Prilog 2 – Narudžba gotovog novca eura iz predopskrbe
 • Prilog 3 – Specifikacija preuzetoga gotovog novca eura iz predopskrbe
 • Prilog 4 – Izjava o pojednostavljenoj posrednoj predopskrbi mikroposlovnog subjekta
 • Prilog 5 – Uputa o načinu dostavljanja, načinu prikupljanja i sastavljanja izvješća o podacima poslovanja s gotovim novcem eura iz predopskrbe, posredne predopskrbe, pojednostavljene posredne predopskrbe i opskrbe početnim paketima eurokovanica

Smjernice o knjigovodstvenim evidencijama u razdoblju predopskrbe i nakon prelaska na gotovinu eura

Pretraživanje priopćenja