Content available only in Croatian language

Addiko banka d.d. i odgovorna osoba Mario Žižek proglašeni su krivima za počinjenje prekršaja iz članka 360. stavka 1. točke 47. i stavka 2. Zakona o kreditnim institucijama (Narodne novine br. 159/13, 19/15, 102/15, 15/18, 70/19, 47/20 i 146/20) i prekršaj iz članka 360. stavka 1. točke 86. i stavka 2. istog zakona te je Addiko bank d.d. izrečena novčana kazna u ukupnom iznosu od 570.000,00 kn, a Mariu Žižeku novčana kazna u ukupnom iznosu od 54.000,00 kn.

Sažetak odluke


Addiko Bank d.d. Zagreb i Dubravko-Ante Mlikotić kao odgovorna osoba proglašeni su krivim za počinjenje prekršaja iz članka 360. stavka 1. točke 46. i stavka 2. Zakona o kreditnim institucijama (NN 159/2013, 19/2015, 102/2015 i 15/2018) te je kreditnoj instituciji izrečena novčana kazna u iznosu od 200.000,00 kuna, a odgovornoj osobi Dubravku-Anti Mlikotiću novčana kazna u iznosu od 12.000,00 kuna

Odluka je postala pravomoćna dana 24. kolovoza 2021.

Sažetak odluke


Raiffeisenbank Austria d.d. proglašena je krivom za prekršaj iz članka 360. stavka 1. točke 17. i točke 27. Zakona o kreditnim institucijama ("Narodne novine" broj 159/2013, 19/2015, 102/2015, 15/2018 i 70/2019.), odgovorna osoba Michael Georg Müller za prekršaj iz članka 360. stavka 2. u svezi s člankom 360. stavkom 1. točkom 17. i 27. istog zakona, a odgovorne osobe Daniel Mitteregger i Marko Jurjević za prekršaj iz članka 360. stavka 2. u svezi s člankom 360. stavkom 1. točkom 27. istog zakona, te je Raiffeisenbank Austria d.d. izrečena ukupna novčana kazna u iznosu od 400.000,00 kuna, Michaelu Georgu Mülleru ukupna novčana kazna u iznosu od 48.000,00 kuna, Danielu Mittereggeru novčana kazna u iznosu od 20.000,00 kuna te Marku Jurjeviću novčana kazna u iznosu od 20.000,00 kuna.

Odluka je postala pravomoćna 2. srpnja 2021.

Sažetak odluke


OTP banka d.d. i Slaven Celić kao odgovorna osoba iz uprave banke, proglašeni su krivima za prekršaj iz čl. 361. st. 1. i 2. toč. 22. Zakona o kreditnim institucijama („Narodne novine“ br. 159/13., 19/15., 102/15. i 15/18.) te je OTP banci d.d. izrečena novčana kazna u iznosu od 30.000,00 kuna, a Slavenu Celiću u iznosu od 2.800,00 kuna.

Odluka je postala pravomoćna 15. rujna 2021.

Sažetak odluke


Jadranska banka d.d. i odgovorna osoba Nensi Marin proglašeni su krivima za počinjenje prekršaja iz članka 360 stavka 1. točke 57. Zakona o kreditnim institucijama ("Narodne novine" br. 159/13., 19/15. i 102/15.), te je kreditnoj instituciji izrečena novčana kazna u iznosu od 50.000,00 kuna, a odgovornoj osobi novčana kazna u iznosu od 7.500,00 kuna.

Odluka je postala pravomoćna dana 5. svibnja 2020.

Sažetak odluke


Slatinska Banka d.d. i Andrej Kopilaš kao odgovorna osoba iz uprave banke, proglašeni su krivima za prekršaj iz čl. 361. st. 1. toč. 23. Zakona o kreditnim institucijama („Narodne novine“ br. 159/13, 19/15, 102/15, 15/18, 70/19) te je Slatinskoj banci d.d. izrečena ukupna novčana kazna u iznosu od 60.000,00 kuna, a Andreju Kopilašu u iznosu od 3.000,00 kuna.

Odluka je postala pravomoćna 6. svibnja 2021.

Sažetak odluke


OTP banka d.d. i odgovorna osoba Nera Šunjić proglašeni su krivima za počinjenje prekršaja iz članka 179. stavka 2. točke 31. i 33. i stavka 3. Zakona o platnom prometu ("Narodne novine" br. 66/2018) te je kreditnoj instituciji izrečena novčana kazna u iznosu od 64.000,00 kuna, a odgovornoj osobi Neri Šunjić novčana kazna u iznosu od 9.000,00 kuna.

Odluka je postala pravomoćna dana 31. ožujka 2021.

Sažetak odluke


KENTBANK d.d. i odgovorna osoba Damir Brkić, proglašeni su krivima za počinjenje prekršaja iz članka 179. stavka 2. točke 19. i 131. i stavka 3. točke 1. Zakona o platnom prometu (NN 66/2018) te su im izrečene novčane kazne u ukupnom iznosu od 40.000,00 kuna za kreditnu instituciju i u ukupnom iznosu od 8.400,00 kuna za odgovornu osobu u kreditnoj instituciji.

Odluka je postala pravomoćna dana 29. travnja 2021.

Sažetak odluke


ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. i odgovorna osoba Zdenko Matak proglašeni su krivima za počinjenje prekršaja iz članka 179. stavka 2. točke 23. i stavka 3. točke 1. Zakona o platnom prometu (NN 66/2018) te su im izrečene novčane kazne u iznosu od 20.000,00 kuna za kreditnu instituciju i 4.000,00 kuna za odgovornu osobu u kreditnoj instituciji.

Odluka je postala pravomoćna dana 29. travnja 2021.

Sažetak odluke


OTP banka d.d. i odgovorne osobe Slaven Celić i Zorislav Vidović proglašene su krivima za počinjenje prekršaja iz članka 361.b stavka 1. i stavka 2. točke 16. Zakona o kreditnim institucijama (Narodne novine br. 159/13, 19/15, 102/15, 15/18, 70/19, 47/20) te su im izrečene novčane kazne u iznosu od 80.000,00 kuna za kreditnu instituciju, 8.000,00 kuna za II-okrivljenu odgovornu osobu i 4.000,00 kuna za III-okr odgovornu osobu u kreditnoj instituciji.

Odluka je postala pravomoćna dana 9. studenoga 2020.

Sažetak odluke