Pretraživanje publikacija

Međunarodni poslovni ciklusi u uvjetima nesavršenosti na tržištu dobara i faktora proizvodnje

Publikacija Istraživanja
Datum Listopad 2008.
Broj I - 22
Autor Ivo Krznar

Bilten 140

Datum Rujan 2008.

Bilten o bankama 16

Datum Rujan 2008.

Rezultati petoga HNB-ova anketiranja banaka

Publikacija Pregledi
Datum Kolovoz 2008.
Broj P - 24
Autori Lana Ivičić, Mirna Dumičić, Ante Burić i Ivan Huljak

Modeliranje gotovog novca izvan banaka u Hrvatskoj

Publikacija Istraživanja
Datum Srpanj 2008.
Broj I - 21
Autori Maroje Lang, Davor Kunovac, Silvio Basač i Željka Štaudinger

Bilten 139

Datum Srpanj 2008.

Primjena hedonističke metode za izračunavanje indeksa cijena nekretnina u Hrvatskoj

Publikacija Istraživanja
Datum Lipanj 2008.
Broj I - 20
Autori Davor Kunovac, Enes Đozović, Gorana Lukinić i Andreja Pufnik

Financijska stabilnost 1

Datum Lipanj 2008.

Bilten 138

Datum Lipanj 2008.

Godišnje izvješće za 2007.

Datum Lipanj 2008.

Pretraživanje publikacija