HNB najavljuje drugu strukturnu repo aukciju

Objavljeno: 17.5.2016.

Hrvatska narodna banka održat će 24. svibnja 2016., s namirom 27. svibnja 2016., fiksnom repo stopom od 1,8% i dospijećem 28. svibnja 2020., drugu od četiri strukturne repo operacije planirane za ovu godinu.

Kao financijsko osiguranje (kolateral) Hrvatska narodna banka prihvaćat će dužničke vrijednosne papire izdavatelja iz Republike Hrvatske, u svim valutama, koji dospijevaju nakon datuma reotkupa, pod uvjetom da izdavatelj ili izdanje imaju kreditni rejting najmanje jednak rejtingu Republike Hrvatske, prema barem jednoj od međunarodnih agencija Standard & Poor's, FitchRatings ili Moody's. Na sve vrijednosne papire s Liste prihvatljivoga kolaterala za operacije na otvorenom tržištu primjenjivat će se jedinstveni koeficijent nadoknade (haircut) od 5%. Za potrebe izračuna tržišne vrijednosti kao izvor cijena upotrebljavat će se cijena s Bloomberga za kraj prethodnoga radnog dana koja je navedena na Listi prihvatljivoga kolaterala za operacije na otvorenom tržištu objavljenoj na internetskoj stranici HNB-a.