Savjet HNB-a: nastavljaju se povoljna gospodarska kretanja

Objavljeno: 3.2.2016.

Savjet Hrvatske narodne banke u srijedu je – pod predsjedanjem zamjenika guvernera Hrvatske narodne banke Relje Martića, te uz sudjelovanje ministra financija Zdravka Marića i predsjednika saborskog Odbora za financije i državni proračun Gorana Marića – održao sjednicu na kojoj su razmatrana najnovija gospodarska i novčana kretanja, analiza stabilnosti financijskog sustava te izvješće o poslovanju bankovnog sustava u trećem tromjesečju prošle godine. Također, donijeto je nekoliko odluka iz nadležnosti ovog tijela.

Nakon snažnog intenziviranja gospodarske aktivnosti u trećem tromjesečju 2015., i krajem protekle godine nastavljena su povoljna kretanja. Ostvaren je tako razmjerno snažan rast industrije proizvodnje i trgovine na malo, a zaustavljen pad građevinske aktivnosti. Takva su kretanja blagotvorno djelovala na tržište rada, gdje je zabilježen nastavak rast broja zaposlenih i smanjenje nezaposlenosti. Godišnji pad potrošačkih cijena u prosincu se usporio, odražavajući prvenstveno manji negativan doprinos cijena energije. Monetarna politika HNB-a na kraju 2015. i početkom 2016. zadržala je ekspanzivan karakter. Pritom je ukinuta potreba izdvajanja deviznog dijela obvezne pričuve kod HNB-a, pa sada banke tim sredstvima mogu fleksibilno upravljati. Monetarna kretanja i dalje obilježava razduživanje poduzeća i stanovništva. Kada je riječ o javnim financijama, prvih devet mjeseci 2015. obilježilo je povećanje prihoda uz istodobnu stagnaciju rashoda opće države pa je manjak na godišnjoj razini zamjetno smanjen.

U raspravi o financijskoj stabilnosti sustava naglašeno je da zadržavanje povoljnih uvjeta na međunarodnim financijskim tržištima smanjuje rizike za financijsku stabilnost Hrvatske. No, relativno spori gospodarski oporavak u kombinaciji s brzim rastom i visokom razinom javnog duga, visokom izloženošću domaćih sektora promjenama kamatnih stopa te posljedično visoka premija za rizik zemlje predstavljaju glavne ranjivosti domaćega financijskog sustava.

Financijskoj agenciji izdano je odobrenje za rad platnog sustava EuroNKS i dana je suglasnost na pravila rada tog sustava. Radi se o platnom sustavu koji obračunava nacionalne i prekogranične platne transakcije u eurima prema pravilima SEPA-sheme (SEPA - The Single Euro Payments Area - Jedinstveno područje plaćanja u eurima), a koji bi uskoro trebao započeti s radom.

Članovi Savjeta HNB-a suglasili su se s odlukama nadzornih odbora triju banaka o produženju mandata dosadašnjim članovima uprava tih kreditnih institucija: Istarsku kreditnu banku Umag d.d., Umag i dalje će voditi Miro Dodić kao predsjednik, u upravi Kreditne banke Zagreb d.d., Zagreb predsjednik će i dalje biti Boris Zadro, a članica uprave Nataša Jakić Felić. U Sberbanci d.d. Zagreb suglasnost za novi mandat člana uprave dobio je Mario Henjak.