Objava statistike kamatnih stopa kreditnih institucija za srpanj 2022. godine

Objavljeno: 31.8.2022.

Statistički pokazatelji kamatnih stopa[1] kreditnih institucija za glavne izvore njihovih sredstava (transakcijske račune i oročene depozite) u srpnju 2022. uglavnom nastavljaju višegodišnji trend pada odnosno stagnacije.

Kod transakcijskih računa (tekućih i žiroračuna) kućanstava u srpnju 2022. prosjeci kamatnih stopa na kunske i devizne račune bili su na istoj razini kao i u srpnju 2021. te su iznosili 0,01%. Kod nefinancijskih društava prosjek kamatnih stopa na kunske transakcijske račune iznosio je 0,00%, dok je za devizne transakcijske račune iznosio 0,01%, pri čemu su oba prosjeka u odnosu na srpanj 2021. manja za 0,01 postotni bod.

Prosjek kamatnih stopa za kunske oročene depozite u srpnju 2022. iznosio je 0,05% za kućanstva (što je za 0,03 postotna boda manje nego u istom mjesecu prethodne godine), dok je za nefinancijska poduzeća iznosio 0,04% (što je za 0,02 postotna boda više nego u srpnju 2021.). Prosjeci kamatnih stopa za eurske oročene depozite kućanstava u srpnju 2022. iznosili su 0,09% za kratki rok i 0,1% za dugi rok.

Statistički pokazatelji kamatnih stopa kreditnih institucija za najvažnije vrste kredita odobrenih u srpnju 2022. kod kućanstava uglavnom upućuju na nastavak višegodišnjeg trenda pada, za razliku od pokazatelja za nefinancijska društva.

Kod glavnih kategorija kredita odobrenih kućanstvima u srpnju 2022. najviši prosjek kamatnih stopa zabilježen je za kunske kredite na osnovi dopuštenih prekoračenja po transakcijskim računima (6,96%, što je za 0,39 postotnih bodova manje nego u srpnju 2021.), a najniži za stambene kredite odobrene s valutnom klauzulom (2,49%, što je za 0,07 postotnih bodova manje nego u srpnju 2021.).

Kod glavnih kategorija kredita odobrenih nefinancijskim poduzećima u srpnju 2022. najviši prosjek kamatnih stopa zabilježen je kod dugoročnih kunskih kredita (2,79%, odnosno za 0,38 postotnih bodova više nego u srpnju 2021.), a najniži kod kratkoročnih eurskih kredita (1,17%, odnosno za 0,61 postotni bod više nego u srpnju 2021. godine). Uz porast kamatnih stopa kod posljednje navedene vrste kredita, još veća promjena zabilježena je kod kratkoročnih dolarskih kredita (za 1,6 postotnih bodova više nego u srpnju 2021. godine), a to je posebno došlo do izražaja tijekom posljednjih nekoliko mjeseci u 2022. godini.

Vremenske serije statističkih podataka: Kamatne stope kreditnih institucija

 


  1. Statistički pokazatelji kamatnih stopa računaju se kao vagani mjesečni prosjeci ugovorenih (nominalnih) kamatnih stopa na nove ugovore o depozitima i kreditima između kreditnih institucija i njihovih klijenata iz sektora kućanstava (građani i neprofitne udruge) i sektora nefinancijskih društava (poduzeća izvan financijskog sektora i sektora države) u određenom mjesecu. Novi ugovori obuhvaćaju sve ugovore kojima se prvi put utvrđuju kamatne stope i sve novodefinirane uvjete postojećih ugovora. Kao vage (ponderi) u ovom izračunu rabe se ugovoreni iznosi novoprimljenih depozita odnosno novoodobrenih kredita, osim kod transakcijskih računa i depozita po viđenju te kod prekoračenja po transakcijskim računima i kredita po kreditnim karticama, za koje se smatra da je ugovorom predviđeno njihovo obnavljanje iz mjeseca u mjesec, ali u nepoznatom iznosu, pa se kod njih za vage rabe odgovarajući iznosi njihovih knjigovodstvenih stanja na kraju mjeseca. Pokazatelji se međusobno razlikuju po instrumentu, valuti, ročnosti i sektoru na koje se odnose depoziti i krediti za koje se oni računaju.