Rezultati četvrtoga HNB-ova anketiranja banaka

Objavljeno: 18.9.2005.
Publikacija Pregledi
Broj P - 20
Autori Tomislav Galac i Lana Dukić
Datum Kolovoz 2005.
JEL D21, G21, G34, P34
ISSN 1334-0085

Ključne riječi

konsolidacija, bankarstvo, banke

Tijekom listopada i studenoga 2004. godine tim istraživača Hrvatske narodne banke proveo je četvrto po redu veliko anketiranje banaka koje posluju u Hrvatskoj. Tijekom ankete prikupljene su ocjene i stavovi bankara o trenutačnom stanju i kretanjima u hrvatskom bankarstvu i u njegovu kruženju te ih u ovom radu uspoređujemo s ocjenama koje proizlaze iz statističkih podataka HNB-a. Glavni zaključak analize jest da se nastavlja tiha konsolidacija bankarskog sektora, uz naglasak na spajanjima i pripajanjima banaka, a broj je izravnih izlazaka s tržišta neznatan. Banke su se u protekle dvije godine potpuno okrenule kreditiranju stanovništva i nekamatnim izvorima prihoda u poslovanju s poduzećima te bi se taj trend trebao nastaviti još neko vrijeme. Istodobno će banke morati uložiti i značajne napore u unapređenje svojih procesa za upravljanje rizicima jer i kod onih najnaprednijih ti procesi nisu na razini koju }e uskoro zahtijevati novi međunarodni standardi. Od izazova u okruženju koji bi mogli pridonijeti razvoju hrvatskoga bankovnog sustava, prema mišljenjima samih bankara, ističu se bolja pravna zaštita vjerovnika i bolja koordinacija monetarne i fiskalne politike. Zbog velikih razlika u opsegu ponude bankovnih usluga među pojedinim bankama treba vjerovati i najavama da će se među njima nastaviti oštra konkurencija, koja će dodatno pojeftiniti i proširiti bankovnu ponudu.