50 lipa

Objavljeno: 31.1.2015.

Sastav kovine: Čelična jezgra obložena niklom

Promjer: 20,5 mm

Težina: 3,65 g

Motiv na licu: U središnjem dijelu brojčana oznaka i naziv novčane jedinice "50 LIPA", a u pozadini prikaz stilizirane grane lipe u cvatu. U gornjem polukrugu, uz rub, natpis "REPUBLIKA HRVATSKA". Uz donji rub, u središnjem dijelu, prikaz grba Republike Hrvatske od kojeg je lijevo i desno prikaz pleterne ornamentike.

LIPA

Lipa je sveto slavensko drvo čija je simbolika sadržana u legendama, pričama i pisanoj povijesti sve do danas. To je medonosna ljekovita biljka od čijih se cvjetova spravlja čaj, jedan od najstarijih napitaka za očuvanje zdravlja i liječenje. Lipovina je posebno cijenjeno drvo u stolarstvu i tokarstvu. Lipa je autohtona vrsta hrvatskih šuma rasprostranjena u svim dijelovima Hrvatske. Snažno je i visoko drvo koje doseže starost od nekoliko stotina godina.

Motiv na naličju: U središnjem dijelu stilizirani prikaz endemske biljke velebitske degenije. Iznad prikaza, kružno uz rub, natpis "VELEBITSKA DEGENIJA" (lat. "DEGENIA VELEBITICA"). Uz donji rub, u središnjem dijelu, godina kovanja.

VELEBITSKA DEGENIJA

Velebitska degenija, uskih listova i žutih cvjetova, endemska je hrvatska biljka. Ta iznimno rijetka biljka k tome je i jedina vrsta roda degenija. Raste na točilima i kamenim blokovima na samo nekoliko nalazišta na Velebitu. Ime je dobila po madžarskom biologu Arpadu Degenu, koji ju je otkrio u ljeto 1907. godine.